Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
Μνημόσυνο μακαριστού Οικονόμου π Αντώνιου Παπανικολάου Μνημόσυνο μακαριστού Οικονόμου π Αντώνιου Παπανικολάου
Μνημόσυνο μακαριστού Οικονόμου π Αντώνιου Παπανικολάου
Μνημόσυνο μακαριστού Οικονόμου π Αντώνιου Παπανικολάου
Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης (20 Νοεμβρίου) Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης (20 Νοεμβρίου)
Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης (20 Νοεμβρίου)
Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης (20 Νοεμβρίου)
Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο στο Fribourg με θέμα τη Συνοδικότητα Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο στο Fribourg με θέμα τη Συνοδικότητα
Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο στο Fribourg με θέμα τη Συνοδικότητα
Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο στο Fribourg με θέμα τη Συνοδικότητα
Ο Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (17 Νοεμβρίου) Ο Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (17 Νοεμβρίου)
Ο Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (17 Νοεμβρίου)
Ο Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (17 Νοεμβρίου)
Ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρίας (17 Νοεμβρίου) Ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρίας (17 Νοεμβρίου)
Ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρίας (17 Νοεμβρίου)
Ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρίας (17 Νοεμβρίου)
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ο Τελώνης (16 Νοεμβρίου) Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ο Τελώνης (16 Νοεμβρίου)
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ο Τελώνης (16 Νοεμβρίου)
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ο Τελώνης (16 Νοεμβρίου)
Η Νηστεία των Χριστουγέννων Η Νηστεία των Χριστουγέννων
Η Νηστεία των Χριστουγέννων
Η Νηστεία των Χριστουγέννων