skip to Main Content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (17 ΔΕΚ. 2009)

Συνῆλθεν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό 9ης ἕως 17ης Δεκεμβρίου 2009, ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς προήδρευσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Γραμματεύς δ’ αὐτῆς ἦτο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γραμματεύς ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή εἶχεν ὡς ἔργον αὐτῆς ἀφ’ ἑνός μέν τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἑνιαίας θέσεως τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Αὐτοκεφάλου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀναζήτησιν τῆς ἑνιαίας αὐτῶν θέσεως ἐπί τῶν θεμάτων τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, ὡς καί τῶν Διπτύχων.

Ἡ Ἐπιτροπή, μετά τήν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Προέδρου καί τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Γραμματέως εἰσήγησιν:

α) Ἐμελέτησε τό περιεχόμενον τῆς παραπεμφθείσης εἰς αὐτήν, πρός πληρεστέραν ἐπεξεργασίαν καί ἀναζήτησιν τῆς ἑνιαίας θέσεως τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παραγράφου τοῦ ὑπό τῆς προηγουμένης, ἐν ἔτει 1993 συνελθούσης, Συνελεύσεως αὐτῆς ἐγκριθέντος κειμένου περί τοῦ Αὐτοκεφάλου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ. Ἡ παράγραφος αὕτη ἀφορᾷ εἰς τήν ἀνακήρυξιν διά Τόμου τοῦ Αὐτοκεφάλου καί τόν τρόπον ὑπογραφῆς αὐτοῦ. Ἡ Ἐπιτροπή ὁμοφώνως συνεφώνησεν ὅτι «Ἐκφράζων τήν συγκατάθεσιν τῆς Ἐκκλησίας-μητρός καί τήν πανορθόδοξον συναίνεσιν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνακηρύσσει ἐπισήμως τό αὐτοκέφαλον τῆς αἰτησαμένης Ἐκκλησίας διά τῆς ἐκδόσεως τοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας. Ὁ Τόμος οὗτος ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συμμαρτυρούντων ἐν αὐτῷ διά τῆς ὑπογραφῆς αὐτῶν τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πρός τοῦτο προσκαλουμένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου». Παρέπεμψε δέ εἰς τήν προσεχῆ Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ἐπιτροπήν τήν μελέτην τοῦ τρόπου ἐφαρμογῆς τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας.

β) Κατέγραψεν εἰς εὐσύνοπτον καί περιεκτικόν κείμενον τήν ἑνιαίαν θέσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, περιγράψασα τήν ἔννοιαν καί τό περιεχόμενον τοῦ Αὐτονόμου, τήν ἀκολουθητέαν διαδικασίαν ἀνακηρύξεως αὐτοῦ καί τάς συνεπείας αὐτῆς.

γ) Τό θέμα τῶν Διπτύχων, παρεπέμφθη, ἐλλείψει χρόνου, εἰς τήν ἑπομένην Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ἐπιτροπήν.

Ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2009.
† ὁ Περγάμου Ἰωάννης, Πρόεδρος.

Back To Top