Χρονικά Ιανουαρίου 2021

Χρονικά Ιανουαρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 Παρασκευή, 1η Ιανουαρίου 2021, Τέλεσε…

Χρονικά Φεβρουαρίου 2021

Χρονικά Φεβρουαρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Φεβρουαρίο 2021 Τετάρτη, 3η Φεβρουαρίου 2021, Προέστη…

Χρονικά Μαρτίου 2021

Χρονικά Μαρτίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Μάρτιο 2021 Κυριακή, 7η Μαρτίου 2021, Χοροστάτησε…

Χρονικά Απριλίου 2021

Χρονικά Απριλίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Απρίλιο 2021 Πέμπτη, 1η Απριλίου 2021, Χοροστάτησε κατά…

Χρονικά Μαΐου 2021

Χρονικά Μαΐου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Μάιο 2021

Χρονικά Ιουνίου 2021

Χρονικά Ιουνίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Ιούνιο 2021

Χρονικά Ιουλίου 2021

Χρονικά Ιουλίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Ιούλιο 2021

Χρονικά Αυγούστου 2021

Χρονικά Αυγούστου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Αύγουστο 2021

Χρονικά Σεπτεμβρίου 2021

Χρονικά Σεπτεμβρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021

Χρονικά Οκτωβρίου 2021

Χρονικά Οκτωβρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Οκτώβριο 2021

Χρονικά Νοεμβρίου 2021

Χρονικά Νοεμβρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Νοέμβριο 2021

Χρονικά Δεκεμβρίου 2021

Χρονικά Δεκεμβρίου 2021

Λειτουργίες και παραστάσεις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2021