Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Επίσημη ιστοσελίδα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο blogspot με όλα τα σχετικά άρθρα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο φωτογραφίες από τις…

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Благодарственную песнь воссылаем мы в Троице поклоняемому Богу, сподобившему нас собраться «вкупе»…