(παρά τό χωρίον Αὐγόρου). Εὑρίσκεται ὑπό τήν διοίκησιν τῆς ῾Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-᾿Αμμοχώστου.

Προϊσταμένη· Χριστοφόρα Μοναχή. Σύμβουλος· Θεονύμφη Μοναχή.
Πανηγυρίζει τήν 6ην ᾿Οκτωβρίου.
᾿Εφημέριος· Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου (τηλ.: 99385304)

Τηλέφωνα· Ιεράς Μητροπόλεως +357 23 812444, Ιεράς Μονής +357 99214670