(παρά τήν κοινότητα Αὐγόρου). Εὑρίσκεται ὑπό τήν διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου. Διεύθυνση: Τ.Θ 31134, 5515 Αὐγόρου, 5524 Αμμόχωστος

Προϊσταμένη· χηρεύει
Σύμβουλος· Θεονύμφη Μοναχή.

Πανηγυρίζει τήν 6ην ᾿Οκτωβρίου.
᾿Εφημέριος· Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου (τηλ.: 99385304) Ψάλτες: Ανδρέας Τσούκκας καί Ηλίας Παπασταύρου, Ἐπίτροποι: Πρόδρομος Αντωνάκη, Παναγιώτης Κατσιάρης και Ιάκωβος Παρασκευά.

Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 99214670

ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00-16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 06:00-16:00

+ Γερόντισσα Χριστοφόρα Μοναχή 1937-2019 

εκοιμήθη εν Κυρίω την 22α Φεβρουαρίου 2019.

 

 

Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα παρά το χωριό Αυγόρου (εκπομπή αντικλείδι 06.03.2016)

Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα παρά το χωριό Αυγόρου (εκπομπή αντικλείδι 06.03.2016)

Δημοσιεύτηκε από Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας- Αμμοχώστου στις Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018