Λευκόνοικο. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Πρόεδρος (Τηλ. 99006924), Ειρήνη Παρασκευᾶ, Λούης Ἀθανασίου, Ἀντώνης Θεολόγος, Χαράλαμπος Πατσιᾶς, Ἀντώνης Τσαγκάρης καί Ἀνδρέας Ἱωαννίδης.