Στύλλοι. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐπίτροποι: Ζαννέτος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99495709), Γεώργιος Σταύρου, Νίκος Λυσάνδρου, Θεοδόσης Κ. Χατζηθεοδοσίου, Παναγιώτης Σολωμοῦ καί Δέσποινα Κ. Χριστοφῆ.