Ἐγκωμη. Ἱερός Ναός Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. Ἐπίτροποι: Ἀδάμος Μηλιώτης, Πρόεδρος (Τηλ. 25726859), Βαρνάβας Βαρνάβα, Μαρία Κυριακίδου καί Νίκος Πολυχρόνης.