Λιοπέτρι. Ἱερός Ναός Παναγίας. Διεύθυνση: 5320 Λιοπέτρι. 

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς (τηλ.: 99556910) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία (τηλ.: 99524749). Ψάλτες: Ἀνδρέας Κέρμανος καί Γεώργιος Καλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία, Μακάριος Μηνᾶ, Κυριάκος Κακουσιᾶς, Κώστας Στυλιανοῦ, Πέτρος Καλλένος, Ἠλίας Ἠλία, Κώστας Σταυρή καί Γιαννάκης Ἕλληνας.