Ἁγία Νάπα. Ἱερός Ναός Παναγίας. Διεύθυνση: Τ.Θ. 30655, 5343 Ἁγία Νάπα. ἱστοσελίς: www.churchofagianapa.blogspot.com Τηλ.: 23721795. Τηλεομ.: 23723866. ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected]

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου (τηλ.: 23821687), Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας (τηλ.: 99303670), Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου (τηλ.: 99302145), Πρεσβ. Ηλίας Κακουσιᾶς (τηλ.: 99525788) καί Διάκ. Λάμπρος Βαρδᾶκη (τηλ.: 99744925). Ψάλτες: Ἀντώνης Καλαφάτης, Παναγιώτης Καλλίσιης, Ἀνδρέας Τσαγγαρᾶς, Χριστάκης Ττοφινῆς, Ἰωάννης Χατζηαδάμου καί Χαράλαμπος Ξύδιας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας, Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Μάριος Πέροικος, Ἀνδρέας Μουαΐμης, Ἀναστασία Τσοκκῆ – Κουμῆ, Σωτήρης Κίργιας, Ἠλίας Ἠλία Χατζημιχαήλ καί Εἰρήνη Βασιλείου.