Σωτήρα Ἀμμμοχώστου. Ἱεροί Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος . Διεύθυνση: Ἁγίου Γεωργίου, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου (τηλ. /τηλεομ: 23824417). 

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἰωάννου (τηλ.: 23823932), Πρωτ. Ἀντώνιος Ἰωάννου (τηλ.: 23824610/99340610), Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561), Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463) καί Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Γερμανός (τηλ.: 99851974). Ψάλτες: Ἀνδρέας Εὐσταθίου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γαβριήλ Χατζηγιώργης καί Φῶτος Χαραλάμπους. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἰωάννου, Πρόεδρος, Πρωτ. Ἀντώνιος Ἰωάννου, Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Γερμανός, Ξενοφῶν Κωνσταντίνου, Γεώργος Κκολός, Γεώργιος Δημητρίου, Μάριος Ποξυλάρης, Ιάκωβος Κουμῆ, Ιάκωβος Π. Καΐκκης καί Χρυσούλα Λουκά.