Σύγκραση. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Προκοπίου. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Κολοβός, Πρόεδρος (Τηλ. 96473500), Σοφία Ἀδαμίδου Νικολάου, Νίκη Γεωργίου, Ἐλένη Σταύρου Κολοβού, Σπυρίδων Μιχαήλ, Τίνα Ἀδαμίδου  καί Καίτη Ἀδαμίδου.