Μηλιᾶ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἱωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99547551)Λουκᾶς Παττίχης, Γραμματέας, Ἀντώνης Καραντώνης, Ἐλένη Καζέλα Δημητρίου, Κυριάκος Δημητρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Μαρία Προκοπίου, Παναγιώτης Γιωργαλλής καί Παναγιώτης Κίτσιος.