Πηγή. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Παναγιώτης Ἐλευθερίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99207840), Ἀνδρέας Κωστῆ Πιερῆ, Χριστοφής Φωτίου, Παναγιώτης Ἀρτεμίου καί Παντελής Χατζηπαντέλας.