Ἱερός Ναός Ἁποστόλου Λουκά. Ἐπίτροποι: Δρ. Σῖμος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99620461), Πέτρος Πέτρου, Σῶτος Δημητρίου καί Νῖκος Νικολάου.