Συνοικισμός Δερύνειας. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα. Διεύθυνση: 5380 Συνοικισμός  Δερύνειας. 

Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου (τηλ.: 23962614) καί Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου (τηλ.: 99347790). Ψάλτες: Κωνσταντῖνος Μαρίνου καί Χριστόφορος Πόλεος. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου, Χριστίνα Ἀγγελῆ, Μιχάλης Χριστοφῆ καί Κωνσταντίνος Γρηγορίου.