Δερύνεια. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων. Διεύθυνση:  5380 Δερύνεια. 

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (τηλ.: 23824178), Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου (τηλ.: 99318920) καί Πρωτ. Φωκᾶς Χατζηλοϊζῆς (τηλ.: 99763079). Ψάλτες: Βασίλειος Εὐσταθίου καί Κωνσταντίνος Πόλεος. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κλώνης, Πρόεδρος, Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου, Ἀνδρέας Κναῆς, Παναγιώτα Παρασκευά, Σωτήρης Νικολάου, Ἐλευθέριος Σταύρου, Πασχάλης Βέης, Ἀλίκη Παπαγιάννη, Λάμπρος Λάμπρου καί Παναγιώτης Χατζηκουμής.