Λιμνιά: Ἱερός  Ναός Ἁγίου Νικολάου και Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι:  Ἰωάννης Χατζηλουκάς, Πρόεδρος (Τηλ. 99607929),  Χριστάκης Ἀ. Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χατζηθεκλής, Χαράλαμπος Ἀ. Χαραλάμπους, Ἐλευθέριος Ἀ. Χατζηγιάννης, Νικόλαος Ἀ Μυλωνᾶς καί  Μιχαήλ Ἀ. Μιχαήλ.