Ἅγιος Γεώργιος Σπαθαρικού. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99622656), Λοΐζος Ἀντωνίου καί Γιάννης Πασχάλη, Πρεσβ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Θεόδωρος Σταυρινού.