Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἐξορινού Ἀμμοχώστου. Ἐπίτροποι Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρόεδρος (Τηλ. 23812447), Ἀντώνης Γιένσεν,   Ταμίας (Τηλ. 23812458), Τούλλα Ιακώβου, Ἄντρη Γαβριήλ Ππόμπα,  Κίκα Κωνσταντινίδου, Μαρία Δημητρίου, Ἑλένη Ἀναστασίου, Νίκος Κάρουλλας καί Γιῶργος Κάρουλας.