Συνοικισμός Αὐγόρου. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἀβίων. Διεύθυνση: 5510 Συνοικισμός Αὐγόρου. 

Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους (τηλ.: 99354149). Ψάλτες: Στέλιος Χαραλάμπους, Χρῖστος Γεωργίου, Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου καί Ἰωάννης ΤρόκκοςἘπίτροποι:  Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους, Πρόεδρος,  Χρῖστος Γεωργίου, Κενδέας Ἀρναούτη, Μάμας Παπαμάμα καί Ἑλένη Σολωμοῦ.