Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Διεύθυνση: Τ.Θ. 34200, 5400 Παραλίμνι. Τηλ.: 23741202. Τηλεομ.: 23740914. ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected]

Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου (τηλ.: 99461701) καί Πρεσβ. Πολύβιος Λαμπρινίδης (τηλ.: 99023525). Ψάλτες: Γεώργιος Κυπριανοῦ, Κωνσταντῖνος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Μαχάττος, Δαμιανός Πελαγίας καί Ὀδυσσέας Ὀδυσσέως. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Πολύβιος Λαμπρινίδης, Δαμιανός Γούμενος, Ἀνδρούλλα Γιωργαλλᾶ – Τζούρου, Κωνσταντῖνος Θεοφυλάκτου, Λένια Ὀρφανίδου, Μηνάς Περδίος καί Νίκος Μουαΐμης.