Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Βραχίμης, Πρόεδρος (Τηλ. 99615290), Ἀρης Χατζησωτήρης, Μαρία Πιερίδου, Λία Φλουρέντζου, Σωτήρης Παναγιώτου, Ἀλέκος Παπαλεξάνδρου, Γιώργος Μέσσιος καί Παύλος Ἱακώβου.