Συνοικισμός Δασάκι Ἄχνας. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.  Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή, 5523 Δασάκι Ἄχνας. 

Ἐφημέριοι: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: 99790712) καί Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου (τηλ.: 24721296/96986848). Ψάλτες: Ἰωάννης Ἱωάννου καί Μιχάλης Ματθαίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου, Πρόεδρος, Σάββας Χατζησάββα, Ἰσαάκ Ἱσαάκ, Ἄννα Βάσιλα καί Κυριάκος Κωνσταντίνου.