Ἄχνα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (Πρόεδρος Τηλ. 24723871), Χριστάκης Μουσκοβίας, Κυριάκος Ἠλία-Σταυρῆ, Μάρκος Μάρκου καί Μαρῖνος Μάρκου.