Ἱερoι Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου

 

  1. Παραλιμνίου

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (Μητροπολιτικός). Διεύθυνση: Τ.Θ. 33882, 5318 Παραλίμνι. ἱστοσελίς: www.agiosgeorgiosparalimniou.org.cy Τηλ.: 23742350 καί 23731008. Τηλεομ.: 23742340.   ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected] Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, Προϊστάμενος (τηλ.: 99416618),  Πρωτοπρεσβ. Ἀναστάσιος Ἰσαάκ (τηλ.: 99455431), Πρωθιερεύς Δανιήλ Ἄνγκελ (τηλ.: 99633616), Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: 99303901) καί Διάκονος Μάριος Ἀνδρέου (τηλ.: 99039871). Ψάλτες: Κωστάκης Κωνσταντίνου, Ἀδάμος Πάσιης καί Δανιήλ Πογιατζῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτοπρεσβ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβ. Ἀναστάσιος Ἰσαάκ, Πρωθιερεύς Δανιήλ Ἄνγελ, Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, Ἄννα Λουκά, Ἀνδρέας Γλυκαῖνος, Ἰάκωβος Κωσιαντής, Ἀναστάσης Πιέρου, Κωστάκης Ἰορδάνου, Ἀναστάσης Νικολάου, Χρυστάλλα Κουτσόφτα, Ἀντωνάκης Πιέρου, Μηλίτσα Μαυρουδή, Δημήτρης Φωτίου, Θεόδωρος Νίκας καί Κωνσταντινος Παπαλουκά.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Διεύθυνση: Τ.Θ. 34200, 5400 Παραλίμνι. Τηλ.: 23741202. Τηλεομ.:  23740914. ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected] Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου (τηλ.: 99461701) καί Πρεσβ. Πολύβιος Λαμπρινίδης (τηλ.: 99023525). Ψάλτες: Γεώργιος Κυπριανοῦ, Κωνσταντῖνος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Μαχάττος, Δαμιανός Πελαγίας καί Ὀδυσσέας Ὀδυσσέως. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Δαμιανός Γούμενος, Ἀνδρούλλα Γιωργαλλᾶ – Τζούρου, Κωνσταντῖνος Θεοφυλάκτου, Λένια Ὀρφανίδου, Μηνάς Περδίος καί Νίκος Μουαΐμης.

  1. Κοινοτήτων

Ἁγία Νάπα. Ἱερός Ναός Παναγίας. Διεύθυνση: Τ.Θ. 30655, 5343 Ἁγία Νάπα. ἱστοσελίς: www.churchofagianapa.blogspot.com Τηλ.: 23721795. Τηλεομ.: 23723866. ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected]Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Βασίλειος Νικολάου (τηλ.: 23821687), Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας (τηλ.: 99303670), Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου (τηλ.: 99302145) καί Διάκ. Ηλίας Κακουσιᾶς (τηλ.: 99525788). Ψάλτες: Ἀνδρέας Τσαγγαρᾶς, Παναγιώτης Καλλίσιης, Χριστάκης Ττοφινῆς, Ἰωάννης Χατζηαδάμου καί Χαράλαμπος Ξύδιας. Ἐπίτροποι: Πρωτοπρεσβ. Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας, Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Μάριος Πέροικος, Ἀνδρέας Μουαΐμης, Ἀναστασία Τσοκκῆ – Κουμῆ, Σωτήρης Κίργιας, Ἀντώνης Καλαφάτης, Ἠλίας Ἠλία Χατζημιχαήλ καί Εἰρήνη Βασιλείου.

Αὐγόρου. Ἱερός Ναός Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Διεύθυνση: 5510 Αὐγόρου. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἰωάννης Χρυσοστόμου (τηλ.: 23922290), Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου (τηλ.: 23923213) καί Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: 99682469). Ψάλτης: Δημήτριος Βίττης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Χρυσοστόμου, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Γεώργιος Λοϊζιᾶς, Παναγιώτης Ζαχαρία, Ἑλένη Χαραλάμπους καί Πετρούλα Ἱωάννου.

Δερύνεια. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων. Διεύθυνση:  5380 Δερύνεια. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (τηλ.: 23824178), Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου (τηλ.: 99318920) καί Πρωτ. Φωκᾶς Χατζηλοϊζῆς (τηλ.: 99763079). Ψάλτες: Βασίλειος Εὐσταθίου καί Θεόδωρος Χατζηαντώνη. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κλώνης, Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου, Ἀνδρέας Κναῆς, Παναγιώτα Παρασκευά, Σωτήρης Νικολάου, Ἐλευθέριος Σταύρου, Πασχάλης Βέης, Ἀλίκη Παπαγιάννη, Λάμπρος Λάμπρου καί Παναγιώτης Χατζηκουμής.

Λιοπέτρι. Ἱερός Ναός Παναγίας. Διεύθυνση: 5320 Λιοπέτρι. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Εὐαγόρας Καλλῆς (τηλ.: 99556910) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία (τηλ.: 99524749). Ψάλτες: Ἀνδρέας Κέρμανος καί Γεώργιος Καλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτοπρεσβ. Εὐαγόρας Καλλῆς, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία, Μακάριος Μηνᾶ, Κυριάκος Κακουσιᾶς, Κώστας Στυλιανοῦ, Πέτρος Καλλένος, Ἠλίας Ἠλία, Κώστας Σταυρή καί Γιαννάκης Ἕλληνας.

Σωτήρα Ἀμμμοχώστου. Ἱεροί Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος . Διεύθυνση: Ἁγίου Γεωργίου, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου (τηλ. /τηλεομ: 23824417). Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Ἰωάννου (τηλ.: 23823932), Πρωτοπρεσβ. Ἀντώνιος Ἰωάννου (τηλ.: 23824610/99340610), Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561), Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463) καί Διάκ. Κωνσταντῖνος Γερμανός (τηλ.: 99851974). Ψάλτες: Ἀνδρέας Εὐσταθίου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γαβριήλ Χατζηγιώργης καί Φῶτος Χαραλάμπους. Ἐπίτροποι: Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Ἰωάννου, Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβ. Ἀντώνιος Ἰωάννου, Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Σταύρου, Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Ξενοφῶν Κωνσταντίνου, Γεώργος Κκολός, Γεώργιος Δημητρίου, Μάριος Ποξυλάρης, Ιάκωβος Κουμῆ, Ιάκωβος Π. Καΐκκης καί Χρυσούλα Λουκά.

Φρέναρος. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 35557, 5360 Φρέναρος. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους (τηλ.: 99729233). Ψάλτες: Πασχάλης Χατζηγιώργης καί Νεκτάριος Θεμιστοκλέους. Ἐπίτροποι: Στέλιος Στυλιανού, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους, Παναγιώτης Περδίος, Μαρίνος Μάρκου, Γιαννούλλα Χατζηλουκᾶ καί Ἀνδρούλλα Τράγκολα.

Ρωσσόφωνη ἐνορία Ἁγίων Νικολάου καί Γεωργίου: Ἱερά παρεκκλήσια Ἁγίου Νικολάου Παραλιμνίου καί Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίας Νάπας. Ἐφημέριος: Πρωθιερεύς Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς (τηλ.: 99822012) ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail): [email protected] ἱστοσελίς: www.hram-cyprus.com.

Βουλγαρόφωνη ἐνορία Ἁγιου Κορνηλίου: Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Κορνηλίου Παραλιμνίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Βαρνάβας Συμεώνοβ (τηλ.: 97722376).

Ρουμανόφωνη ἐνορία: Παλαιός Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Ἐφημέριος: Πρωθιερεύς Δανιήλ Ἄνγκελ (τηλ.: 99633616).

  1. Προσφυγικῶν συνοικισμῶν

Συνοικισμός Ἅγιος Γεώργιος Ἀχερίτου-Βρυσούλλες. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Διεύθυνση: 5521 Συνοικ. Ἁγιου Γεωργίου Ἀχερίτου. (Τηλ. / Τηλεομ.: 23962083) Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Προϊστάμενος (τηλ.: 99342084) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀντωνίου (τηλ.: 97761487). Ψάλτες: Γεώργιος Ἀ Γεωργίου καί Γεώργιος Γιαννοῦκκος. Ἐπίτροποι: Κώστας Ἀ. Κυρατζῆ, Πρόεδρος, Πρωτοπρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Γ. Λευτέρη, Μιχαήλ Αδάμου, Μάριος Χριστοδούλου, Χρίστος Σιάηλας καί Ἀνδριανή Ἰ. Καραπίττα.

Συνοικισμός Αὐγόρου. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἀβίων. Διεύθυνση: 5510 Συνοικισμός Αὐγόρου. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους (τηλ.: 99354149). Ψάλτες: Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου καί Ἰωάννης Τρόκκος. Ἐπίτροποι:  Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους, Πρόεδρος,  Χρῖστος Γεωργίου, Κενδέας Ἀρναούτη, Μάμας Παπαμάμα καί Ἑλένη Σολωμοῦ.

Συνοικισμός Δασάκι Ἄχνας. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.  Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή, 5523 Δασάκι Ἄχνας. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: 99790712) καί Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου (τηλ.: 24721296). Ψάλτες: Ἰωάννης Ἱωάννου καί Μιχάλης Ματθαίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου, Πρόεδρος, Σάββας Χατζησάββα, Ἰσαάκ Ἱσαάκ, Ἄννα Βάσιλα καί Κυριάκος Κωνσταντίνου.

Συνοικισμός Ἄχνας. Ἱερός Ναός Παναγίας Τραχιᾶς. Διεύθυνση:5523 Δασάκι Ἄχνας. Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (τηλ.: 24723871).  Ψάλτες:Ζαχαρίας Παπαδάμου καί Μιχάλης Ἀναστασίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος, Πρόεδρος, Χριστάκης Μουσκοβίας, Κυριάκος Ἠλία-Σταυρῆ, Μάρκος Μάρκου καί Μαρῖνος Μάρκου.

Συνοικισμός Δερύνειας. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα. Διεύθυνση: 5380 Συνοικισμός  Δερύνειας. Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου (τηλ.: 23962614) καί Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου (τηλ.: 99347790). Ψάλτες: Παναγιώτης Νεοφύτου καί Κωστάκης Θεοδούλου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου, Χριστίνα Ἀγγελῆ, Μιχάλης Χριστοφῆ καί Κωνσταντίνος Γρηγορίου.

Συνοικισμός Παραλιμνίου. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας. Διεύθυνση: Τ.Θ. 33822, 5318 Παραλίμνι. τηλ.: 23821958, τηλεομ.: 23829058. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810), Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου (τηλ.: 23741963) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ (τηλ.: 97608941). Ψάλτες: Χρῖστος Ψάλτης καί Μᾶρκος Κουννές. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρόεδρος, Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ, Σολωμός Καούλλας, Παναγιώτης Πούρτου, Πέτρος Γεωργίου, Ἀντώνης Ἀντωνίου, Γεώργιος Δημητρίου, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Μαρία Παφίτη καί Ζουβάνης Κουζαλής.

Ἐπιτροπή παρεκκλησίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου 

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ἀναπληρωτής πρόεδρος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς. Μέλη: Ἀναστάσιος Ἀριστοτέλους, ῾Ελένη Κουτσόλουκα, Κυριακή Μαυρουδῆ, Παρασκευή Μιχαήλ,  Κλεάνθης Ζέμπασιης καί Σωτήρης Χατζηζαχαρία.

 

Κατεχόμενες ἐνορίες καί κοινότητες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου

  1. Ἐνορίες Ἀμμοχώστου (πόλη)

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου (Καθεδρικός). Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπᾶς, Πρόεδρος (Τηλ. 99402000), Νίκος Γρηγορίου, Σίλεια Χαπίπη, Ρίτσα Παπαλεοντίου Εὐριπίδης Παπαγιωτόπουλος, Μιχάλης Χριστοφίδης καί Στέλιος Κουρουκλίδης.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἐξορινού Ἀμμοχώστου. Ἐπίτροποι Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρόεδρος (Τηλ. 23812447), Ἀντώνης Γιένσεν,   Ταμίας (Τηλ. 23812458), Τούλλα Ιακώβου, Ἄντρη Γαβριήλ Ππόμπα,  Κίκα Κωνσταντινίδου, Μαρία Δημητρίου, Ἑλένη Ἀναστασίου, Νίκος Κάρουλλας καί Γιῶργος Κάρουλας.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Ζώνης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, Πρόεδρος (Τηλ. 97609241), Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου, Ἀδάμος Καούλλας, Στυλιανός Ἡροδότου, Λοΐζος Αὐξεντίου, Ἄνδρη Γαβριήλ Ππόμπα, Νῖκος Μαρκουλίδης, Βάσω Καραγιάννη, Ἀλκης Σκεπαρνίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης και Ἀντρούλλα Ἁντρέου.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Βραχίμης, Πρόεδρος (Τηλ. 99615290), Ἀρης Χατζησωτήρης, Μαρία Πιερίδου, Λία Φλουρέντζου, Σωτήρης Παναγιώτου, Ἀλέκος Παπαλεξάνδρου, Γιώργος Μέσσιος καί Παύλος Ἱακώβου.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σαλαμίνος. Ἐπίτροποι: Πρόδρομος Μάντολε, Πρόεδρος (Τηλ. 99638458)  Ἰάκωβος Θεμιστοκλέους καί Νίκος Βουτής.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Μέμνονος. Ἐπίτροποι: Περικλής Ἀ. Περικλέους, Πρόεδρος (Τηλ. 99411610), Δήμητρα Περικλέους, Χριστόφορος Ἕλληνας, Ἀντώνης Ἰωαννίδης, Ἀντρη Ἀρέστη Ζαχαριάδου, Παρασκευή Πίττα καί Μαρία Τζωρτζῆ.

Ἱερός Ναός Ἁποστόλου Λουκά. Ἐπίτροποι: Δρ. Σῖμος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99620461), Πέτρος Πέτρου, Σῶτος Δημητρίου καί Νῖκος Νικολάου.

Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυρού. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Τζιακούρας, Πρόεδρος (Τηλ. 99603260), Πρωτ. Μάριος Τοφαλίδης, Πάνος Γιαπάνης, Χριστάκης Τουμαζῆ, Δῶρος Μηλιώτης καί Ἀνδρέας Φούλιας.

Ἱερός Ναός Χρυσοσπηλιωτίσσης (Κάτω Βαρωσίων). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Προκόπιος Προκοπίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99419795), Πρεσβ. Παῦλος Σταύρου, Χριστάκης Κουμπάρου, Βαρνάβας Μάρκου, Θεοδόσης Καζαμίας, Ἀνδρέας Προκοπίου, Στέλιος Παπαπαναγίδης, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Ἀνδρονίκου, Χρυστάλλα Παναγιώτου (Αριστείδου) και Χριστάκης Περδίος.

  1. Κοινοτήτων

Ἅγιος Γεώργιος Σπαθαρικού. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99622656), Λοΐζος Ἀντωνίου καί Γιάννης Πασχάλη.

Ἅγιος Σέργιος. ῾Ιερός Ναός Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου. Ἐπίτροποι: Οικ. Ἱάκωβος Παναγιώτου, Πρόεδρος (Τηλ. 99616503), Ἀνδρέας Κάκκουρας, Ἀνδρέας Σμυριλλης, Σέργιος Σεργίου, Νίκος Κουμπαρης, Ἰάκωβος Κάκκουρας, Κωστάκης Πούγιουρος καί Φρόσω Διογένους.

Ἀρναδί. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας.

Ἀχερίτου. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Ἀντώνης Πικῆς, Πρόεδρος (Τηλ. 99624628), Χάρης Αὐξεντίου, Ἄνδρη Ἀγκαθιάρη, Κυριάκος Εὐαγόρου, Λάουρα Χαραλάμπους καί Ἀνδρέας Ἡρακλέους.

Ἄχνα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (Πρόεδρος Τηλ. 24723871), Χριστάκης Μουσκοβίας, Κυριάκος Ἠλία-Σταυρῆ, Μάρκος Μάρκου καί Μαρῖνος Μάρκου.

Γαϊδουράς. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Μιχάλης Κκασῆς, Πρόεδρος (Τηλ. 25221856), Βασίλης Κωνσταντῆ, Χριστόφορος Μαυρίδης, Θεόδωρος Κάστρου, Ἀνδρέας Χριστοφόρου καί Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

Γύψου. ῾Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι: Ἰάκωβος Χατζιήκκος (Τηλ. 99681410), Τάκης Παναγή, Ἰάκωβος Σαρρής καί Σάββας Χατζήκκος.

Δερύνεια Κάτω. Ἱερός Ναός Ἁγἰων Τιμοθέου καί Μαύρας.

Ἐγκωμη. Ἱερός Ναός Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. Ἐπίτροποι: Ἀδάμος Μηλιώτης, Πρόεδρος (Τηλ. 25726859), Βαρνάβας Βαρνάβα, Μαρία Κυριακίδου καί Νίκος Πολυχρόνης.

Καλοψίδα. ῾Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου.

Λάπαθος. Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι:  Ἀντώνης Γ. Καλλῆς, Πρόεδρος (Τηλ. 99686555), Παναγιώτης Γ. Λιασίδης, Δημήτρης Γ. Τουμάζου, Γιαννάκης Π. Γεωργίου, Ἀντώνης Σ. Χατζησέργης.

Λευκόνοικο. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Πρόεδρος (Τηλ. 99006924), Ειρήνη Παρασκευᾶ, Λούης Ἀθανασίου, Ἀντώνης Θεολόγος, Χαράλαμπος Πατσιᾶς, Ἀντώνης Τσαγκάρης καί Ἀνδρέας Ἱωαννίδης.

Λευκόνοικο: Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυριάκος Ρήγας,  Πρόεδρος (Τηλ. 99437995), Πρεσβ. Ἰωάννης Κάης, Βάσος Κυρλιτσιάς, Τάκης Χοίρας, Γεώργιος Σοφοκλέους, Γεώργιος Λαουτάρης καί Ἀνδρέας Μηνᾶς.

Λιμνιά: Ἱερός  Ναός Ἁγίου Νικολάου και Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι:  Ἰωάννης Χατζηλουκάς, Πρόεδρος (Τηλ. 99607929),  Χριστάκης Ἀ. Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χατζηθεκλής, Χαράλαμπος Ἀ. Χαραλάμπους, Ἐλευθέριος Ἀ. Χατζηγιάννης, Νικόλαος Ἀ Μυλωνᾶς καί  Μιχαήλ Ἀ Μιχαήλ.

Μακράσυκα. Ἱερός Ναός Παναγίας Ἑλεούσης καί Ἁγίου Εὐσταθίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Νικόλαος Νικολάου, Πρόεδρος (Τηλ. 99526089), Γεωργία Σεργίου, Βάσος Χριστοδούλου, Στέλλα Σιακαλλῆ, Φράγκος Δημητρίου.

Μηλιᾶ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἱωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99547551)Λουκᾶς Παττίχης, Γραμματέας, Ἀντώνης Καραντώνης, Ἐλένη Καζέλα Δημητρίου, Κυριάκος Δημητρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Μαρία Προκοπίου, Παναγιώτης Γιωργαλλής καί Παναγιώτης Κίτσιος.

Περιστερῶνα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίου Ἀναστασίου Κυπρίου.

Πηγή. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Παναγιώτης Ἐλευθερίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99207840), Ἀνδρέας Κωστῆ Πιερῆ, Χριστοφής Φωτίου, Παναγιώτης Ἀρτεμίου καί Παντελής Χατζηπαντέλας.

Πραστειό Ἀμμοχώστου. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Γεωργίου.

Σπαθαρικό. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία, Πρόεδρος (Τηλ. 99524749), Ἀντώνης Φιλίππου, Μιχάλης Γ. Μιχαήλ, Χρῖστος Ἰωάννου, Νίκος Χρίστου καί Γεώργιος Παπαπαύλου.

Στύλλοι. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐπίτροποι: Ζαννέτος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99495709), Γεώργιος Σταύρου, Νίκος Λυσάνδρου, Θεοδόσης Κ. Χατζηθεοδοσίου, Παναγιώτης Σολωμοῦ καί Δέσποινα Κ. Χριστοφῆ.

Σύγκραση. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Προκοπίου. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Κολοβός, Πρόεδρος (Τηλ. 96473500), Σοφία Αδαμίδου Νικολάου, Παναγιώτα Χατζηγιάννη, Νίκη Γεωργίου, Κατερίνα Χατζηγιάννη, Ἐλένη Σταύρου Κολοβού, Χριστόδουλος Δημητρίου, Σπυρίδων Μιχαήλ καί Τίνα Αδαμίδου.

Γιά ὅσες κατεχόμενες ἐνορίες δέν ἀναφέρονται στοιχεία ἐπικοινωνίας, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Τήλ. 23812444