Ἐξωκλήσια Παραλιμνίου (πατήστε για περισσότερες πληροφορίες)

 

Ἱερoι Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου

πατήστε στην κάθε φωτογραφία για περισσότερες πληροφορίες 

  1. Παραλιμνίου

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (Μητροπολιτικός)

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου

 

Συνοικισμός Παραλιμνίου. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας

 

  1. Κοινοτήτων

Ἁγία Νάπα. Ἱερός Ναός Παναγίας 

 

Αὐγόρου. Ἱερός Ναός Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

 

Δερύνεια. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων

 

Λιοπέτρι. Ἱερός Ναός Παναγίας

 

Σωτήρα Ἀμμμοχώστου. Ἱεροί Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 

 

Φρέναρος. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

 

Ρωσσόφωνη ἐνορία Ἁγίων Νικολάου καί Γεωργίου: Ἱερά παρεκκλήσια Ἁγίου Νικολάου Παραλιμνίου καί Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίας Νάπας 

 

Βουλγαρόφωνη ἐνορία Ἁγιου Κορνηλίου: Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Κορνηλίου Παραλιμνίου 

 

Ρουμανόφωνη ἐνορία: Παλαιός Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου

 

  1. Προσφυγικῶν συνοικισμῶν

Συνοικισμός Ἅγιος Γεώργιος Ἀχερίτου-Βρυσούλλες. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου

 

Συνοικισμός Αὐγόρου. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἀβίων

 

Συνοικισμός Δασάκι Ἄχνας. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

 

Συνοικισμός Ἄχνας. Ἱερός Ναός Παναγίας Τραχιᾶς

 

 

Συνοικισμός Δερύνειας. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα 

 

Κατεχόμενες ἐνορίες καί κοινότητες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου

πατήστε στην κάθε φωτογραφία για περισσότερες πληροφορίες 

  1. Ἐνορίες Ἀμμοχώστου (πόλη)

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου (Καθεδρικός)

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἐξορινού Ἀμμοχώστου

 

Ἱερός Ναός Ἁγίας Ζώνης

 

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σαλαμίνος

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ιωάννου του Προδρόμου*

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Μέμνονος

 

Ἱερός Ναός Ἁποστόλου Λουκά

 

Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυρού

 

Ἱερός Ναός Χρυσοσπηλιωτίσσης (Κάτω Βαρωσίων)

  1. Κοινοτήτων

Ἅγιος Γεώργιος Σπαθαρικού. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Γεωργίου

 

Ἅγιος Σέργιος. ῾Ιερός Ναός Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου

 

Ἀρναδί. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας*

 

Ἀχερίτου. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος

 

Ἄχνα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης

 

Γαϊδουράς. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάμαντος

 

Γύψου. ῾Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου

 

Δερύνεια Κάτω. Ἱερός Ναός Ἁγἰων Τιμοθέου καί Μαύρας*

 

Ἐγκωμη. Ἱερός Ναός Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. 

 

Καλοψίδα. ῾Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου*

 

Λάπαθος. Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου

 

Λευκόνοικο. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

 

Λευκόνοικο: Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 

 

Λιμνιά: Ἱερός  Ναός Ἁγίου Νικολάου και Ἁγίου Γεωργίου

 

Ἱερός Ναός Παναγίας Ἑλεούσης

 

Μακράσυκα. Ἱερός Ναός Παναγίας Ἑλεούσης καί Ἁγίου Εὐσταθίου

 

Μηλιᾶ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐπιφανίου 

 

Περιστερῶνα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίου Ἀναστασίου Κυπρίου.*

 

Πηγή. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

 

Πραστειό Ἀμμοχώστου. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Γεωργίου

 

Σπαθαρικό. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Λουκᾶ

 

Στύλλοι. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ

 

Σύγκραση. Ἱερός Ναός Ἁγίου  Προκοπίου 

 

*Γιά ὅσες κατεχόμενες ἐνορίες δέν ἀναφέρονται στοιχεία ἐπικοινωνίας, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Τήλ. 23812444

 

Ιερά Μονή Αγίας Νάπας

Ιερά Μονή Αγίου Κενδέα