Αγία Βερονίκη η αιμορροούσα (12 Ιουλίου)

File Name      	:DSCN1466.JPG
File Size      	:683.7KB(700108Bytes)
Shoot Date      	:2002/05/23 22:04:31
Picture Size     	:2048 X 1536
Resolution      	:72 X 72 Dpi
Number Of Bits    	:8bit/channel
Protection Attribute 	:Off
Hide Attribute    	:Off
Camera ID      	:N/A
Model Name      	:E995
Quality Mode     	:NORMAL
Metering Mode    	:Multi-pattern
Exposure Mode    	:Programmed Auto
Flash        	:No
Focal Length     	:24.8 Mm
Shutter Speed    	:1/426.2second
Aperture       	:F6.3
Exposure Compensation	:0 EV
Fixed White Balance 	:Auto
Lens         	:Built-in
Flash Sync Mode   	:N/A
Exposure Difference 	:N/A
Flexible Program   	:N/A
Sensitivity     	:Auto
Sharpening      	:Auto
Curve Mode      	:N/A
Color Mode      	:COLOR
Tone Compensation  	:AUTO
Latitude(GPS)    	:N/A
Longitude(GPS)    	:N/A
Altitude(GPS)    	:N/A
File name :DSCN1466.JPG File size :683.7KB(700108Bytes) Shoot date :2002/05/23 22:04:31 Picture size :2048 x 1536 Resolution :72 x 72 dpi Number of bits :8bit/channel Protection attribute :Off Hide Attribute :Off Camera ID :N/A Model name :E995 Quality mode :NORMAL Metering mode :Multi-pattern Exposure mode :Programmed auto Flash :No Focal length :24.8 mm Shutter speed :1/426.2second Aperture :F6.3 Exposure compensation :0 EV Fixed white balance :Auto Lens :Built-in Flash sync mode :N/A Exposure difference :N/A Flexible program :N/A Sensitivity :Auto Sharpening :Auto Curve mode :N/A Color mode :COLOR Tone compensation :AUTO Latitude(GPS) :N/A Longitude(GPS) :N/A Altitude(GPS) :N/A

Για τη θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός, που κατά την Παράδοση ονομαζόταν Βερονίκη, μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο θ’, 20-22:
«Καὶ ἰδοὺ γυνή, αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ.  ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε· θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης».

Επίσης στο κατά Μάρκον, κεφάλαιο ε’, 25-34:
«Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. καὶ εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις τίς μου ἥψατο; καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου».


Και στο κατά Λουκάν κεφάλαιο η’, 43-49:
«Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. ῎Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται».

Ο Συναξαριστής του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου αναφέρει, ότι η Αγία αυτή καταγόταν από την πόλη Πανεάδα. Όταν τη γιάτρεψε ο Κύριος από την ασθένεια της αιμορραγίας, αυτή για να Τον ευχαριστήσει, φιλοτέχνησε τον ανδριάντα Του και τον έστησε μπροστά στο σπίτι της για να προσκυνείται απ’ όλους. Μάλιστα στη βάση του ανδριάντα, φύτρωσε βότανο που θεράπευε διάφορες ασθένειες.

Επίσης η Παράδοση αναφέρει, ότι κατά την οδό του Μαρτυρίου προς τον Γολγοθά, ο Κύριος δεν άντεξε το βάρος του Σταυρού και λύγισε, έξω στο σπίτι της Βερονίκης. Τότε λοιπόν, έτρεξε κοντά Του η Αγία και για να ανακουφίσει λίγο τον πόνο Του, πήρε ένα μαντήλι και σκούπισε το ιδωμένο πρόσωπό Του. Λέγεται, πως η μορφή του Κυρίου αποτυπώθηκε στο μαντήλι αυτό, το οποίο υπάρχει στην Ορθόδοξη Παράδοσή μας, ως το γνωστό σε όλους μας, «Ιερόν Μανδήλιον».

Αργότερα η Βερονίκη έγινε μέλος της πρώτης Εκκλησίας, και αφού έζησε αγία ζωή, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα της.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ευρούσα την ίασιν, παρά Χριστού του Θεού, αυτόν εθεράπαυσας, δι’ εναρέτου ζωής, και βίου σεμνότητος, όθεν της ουρανίου, μετασχούσα ευκλείας, πρέσβευε τω Κυρίω, Βερονίκη Αγία, υπέρ των ευφημούντων, τα σα προτερήματα.