Άγιος ιερομάρτυς Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων (22 Ιουνίου)

Ευσέβιος Σαμοσάτων