Προσφώνηση Μητροπολίτη Κωνσταντίας στην Επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχας (9-6-2012)

1108 Original

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
9 Ἰουνίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Μητροπολίτης
Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου
Βασίλειος

Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας κ. κ. Κύριλλε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Βολοκολὰμσκ κ. Ἰλαρίων
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Σολνετσνογκόρσκυ κ. Σέργιε
Λοιπὰ μέλη τῆς τιμίας Συνοδείας τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας,

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Καρπασίας κ. Χριστοφόρε
Λοιπὴ συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου,

Ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί:
Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι καὶ εὐλαβεῖς κληρικοὶ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,

Ἐντιμώτατοι κ. Βουλευτές,
Ἐντιμώτατοι κ. Δήμαρχοι καὶ ἐκπρόσωποι Δήμων τῆς Ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου,
Ἐντιμώτατοι κ. Δημοτικοὶ Σύμβουλοι,
Ἐντιμώτατοι κύριοι πρόεδροι καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐπαρχίας μας,

Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν προσφυγικῶν ὀργανώσεων καὶ κοινοτήτων,
Κυρίες καὶ κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Συνδέσμων Γονέων καὶ Σχολικῶν Ἐφορειῶν

Ἐντιμώτατε κ. Διευθυντὴ τῆς Ἀστυνομικῆς Διοικήσεως Ἀμμοχώστου,
Ἐντιμώτατε κ. Ὑποστράτηγε Διοικητὴ τῆς Ζ’ Ταξιαρχίας πεζικού,
Ἐντιμώτατε κ. Διοικητὴ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Ἀμμοχώστου,
Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Νέων καὶ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἐπαρχίας μας,
Εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου
Εὐλαβεῖς προσκυνητές,

 Μὲ αἰσθήματα ἀνεκλαλήτου χαρᾶς, βαθείας συγκινήσεως καὶ ἀπείρου σεβασμοῦ ὑποδεχόμαστε τὸν Μακαριώτατο καὶ Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας κ. κ. Κύριλλο καὶ τὴν τίμια Συνοδεία του στὴν Ἱερά μας Μητρόπολη καὶ στὴν Ἐπαρχία Ἀμμοχώστου.

Καλωσορίσατε!

 Σήμερα, Ἁγιώτατε, ἔχετε ἀναλάβει νὰ βαδίσετε ἐπὶ τῶν βημάτων τοῦ Ἀποστόλου, τοῦ «υἱοῦ τῆς παρακλήσεως» καὶ θεμελιωτῆ τῆς Ἐκκλησίας μας πανευφήμου καὶ γενναίου μάρτυρος Βαρνάβα∙ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καὶ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτή, ἀπὸ τὴ γειτονική μας ἀρχαία Σαλαμῖνα, κατὰ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ξεκίνησαν τὴν ἀποστολική τους περιοδεία γιὰ νὰ διαδώσουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὴν Κύπρο, τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Βαρνάβα καὶ τοῦ Μάρκου.

 Σήμερα, μὲ τὴν ἱστορική σας ἐπίσκεψη στὴ Μητρόπολη Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου, συνδέεστε μὲ τὸν Μεγάλο Πατέρα τῆς κατὰ Κύπρον Ἐκκλησίας καὶ Πατέρα τῆς καθ’ ὅλου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὸν προκάτοχο τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητας, Ἅγιο Ἐπιφάνιο Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας.

 Σήμερα λαμβάνετε προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ γεύεσθε πνευματικὰ τῆς «κοινωνίας ὅλων των Ἁγίων» ποὺ ἔλαμψαν στὴ Νῆσο τῶν Ἁγίων, ὅπως ἀποκαλεῖ τὴν Κύπρο ὁ Χρονικογράφος της Λεόντιος Μαχαιρᾶς, τῶν Ἁγίων ποὺ ἁγίασαν ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἁγίασαν μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τους.

 Σήμερα ἐνισχύεται ὁ χιλιετὴς σύνδεσμος τῆς εὐαγγελικῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῆς ἀρχαίας αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

 Σήμερα, μὲ τὴν ἐπίσκεψή σας στὴν Κύπρο, Ἁγιώτατε, μαζὶ μὲ τὴν τίμια συνοδεία σας, λέγω τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ Μητροπολίτη Ἰλαρίωνα, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Σέργιο, τοὺς ἄλλους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἰδιαίτερα δὲ μὲ τὴν ἐπίσκεψή σας στὴν προσωρινὴ αὐτὴ ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν πόλη τοῦ Παραλιμνίου, προστίθεται ἕνας νέος πολύτιμος κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῶν ἀειμνήστων προκατόχων σας, ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἴδια προσκυνηματικὴ καὶ εἰρηνικὴ πορεία ἐπὶ τῶν βημάτων  τῶν Ἀποστόλων, καθὼς καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν ἁγία Ρωσία στὴν εὐλογημένη Νῆσο τῶν Ἁγίων, τόσο ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν καὶ πολιτικῶν προσωπικοτήτων, ὅσο καὶ ἁπλῶν προσκυνητῶν τῶν Σεβασμάτων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

 Θέλω νὰ ἐπαναλάβω αὐτὸ ποὺ εἶναι ἤδη γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἱστορία, ὅτι δηλαδὴ οἱ Ὀρθόδοξοι Ρῶσοι, ὁσάκις προγραμμάτιζαν προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις στοὺς Ἁγίους Τόπους, περιλάμβαναν πάντοτε καὶ τὰ ἱερὰ προσκυνήματα τῆς Κύπρου, ὅπως τὸν Ἅγιο Λάζαρο στὴ Λάρνακα, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, τὴν ὁποία θὰ ἐπισκεφθεῖτε αὔριο, τὴ Μονὴ καὶ τὸν Τάφο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα κ.ἄ. Ἡ Κύπρος, στὴ συνείδηση τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ ἦταν καὶ συνεχίζει νὰ παραμένει ταυτισμένη μὲ τὰ ἅγια προσκυνήματα τῶν Χριστιανικῶν ἀπαρχῶν, ἀλλὰ συγχρόνως ἀποτελοῦσε καὶ τόπο ἀναψυχῆς ἀπὸ τὸ μακρινὸ ταξίδι ἀπὸ τὴ Ρωσία πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τανάπαλιν.

 Πέραν, ὅμως, τούτου, Ρῶσοι περιηγητὲς ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὴν Κύπρο, ἔχουν διασώσει σημαντικὲς καὶ πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, γιὰ τὸ λαὸ τῆς Κύπρου, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ἁγίους της, πληροφορίες ποὺ πιθανὸν νὰ εἶχαν περάσει στὴ λήθη ἂν δὲν καταγράφονταν ἀπὸ Ρώσους προσκυνητὲς καὶ περιηγητές τῆς Νήσου μας.

Μποροῦμε νὰ ἰχνιλατήσουμε τὴν ἔλευση τῶν Ρώσων ἐπισκεπτῶν καὶ περιηγητῶν στὴν Κύπρο μέσα στοὺς αἰῶνες, ἤδη ἀπὸ τὴ λαμπρὴ Βυζαντινὴ περίοδο τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου αὐτοῦ, μέχρι καὶ τὶς δύσκολες καὶ σκοτεινὲς περιόδους, ὅπως τὴν περίοδο τῆς Ἐνετοκρατίας – Φραγκοκρατίας, τὴν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς ἐπικυριαρχίας ἐπὶ τῆς Νήσου καὶ τὴν περίοδο τῆς Ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας.

 Ὅταν ὁ Ἡγούμενος Δανιὴλ ἀπὸ τὸ Κίεβο ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο πρὶν τὴν κατάληψή της ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Πρίγκιπα Κιέβου Σβιτόπολη Τζισλάβοβιτς (1093-1113), ἔγραφε: «Ἡ Κύπρος εἶναι νησὶ τῶν μεγιστάνων, σ’ αὐτὴν ζεῖ πλῆθος ἀνθρώπων καὶ ὑπάρχει ἀφθονία ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Στὸ Νησὶ ἔχει 42 (;) ἐπισκοπὲς ἀλλὰ μόνο μία Μητρόπολη καὶ ἀναρίθμητους ἁγίους. Ἐδῶ ἀναπαύονται ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, ὁ Ἅγιος Ζήνων, ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος, ἐπίσκοπος, τὸν ὁποῖον ἐβάπτισε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος … Αὐτὴν (τὴν Νῆσον) ἐπεσκέφθηκα ἐγὼ ὁ ἀνάξιος». Ἄσχετα μὲ τὸ πόσο ὀρθές εἶναι οἱ ἐπὶ μέρους πληροφορίες ποὺ μεταφέρει, ἡ μαρτυρία του εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν εὐημερία ποὺ ὑπῆρχε στὴν Κύπρο τὴν περίοδο ἐκείνη καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία της.

 Προσπερνώντας μία σημαντικὴ σειρὰ ἐπισκεπτῶν τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴ Ρωσία κατὰ τὶς περιόδους τῆς Φραγκοκρατίας – Λατινοκρατίας, ὅπως ὁ μοναχὸς Ζωσιμᾶς (1419-1421), ὁ μοναχὸς Βαρσανούφιος (1461-1462) κ. ἄ, ἀναφέρουμε τὸν, ἴσως, πλέον σημαντικὸ ἐπισκέπτη, τὸν Βασίλειο Γρηγόροβιτς Μπάρσκυ, ποὺ ὄχι μόνο ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο κατ’ ἐπανάληψη, ἀλλὰ δίδαξε καὶ τὴ Λατινικὴ στὴν Ἑλληνικὴ Σχολὴ ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Φιλόθεος (1734-1759), μὲ προτροπὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κατέγραψε δὲ μὲ λεπτομέρεια τὶς ἐπισκέψεις του σὲ Ναούς, Μονὲς καὶ ἄλλα μνημεῖα καὶ διέσωσε, μὲ τὰ σχεδιαγράμματά του, τὴν κατάσταση ὅλων αὐτῶν τῶν μνημείων κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

 Ὁ Μπάρσκυ εἶχε καὶ τὴ διεισδυτικότητα ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ σημαντικότητα τῆς στρατηγικῆς καὶ γεωπολιτικῆς θέσεως τῆς Κύπρου. Ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Νῆσος αὕτη εἶναι πλησίον μεγάλων καὶ περιφήμων χωρῶν: Ἐξ ἀνατολῶν καὶ ἐκ βορρᾶ ἔχει τὴν μεγάλην Ἀνατολήν, περιλαμβάνουσαν τὴν Ἀραβίαν, τὴν Συρίαν, τὴν Κιλικίαν, τὴν Καππαδοκίαν, τὴν Πισιδίαν καὶ ἄλλας χώρας πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν• ἐκ νότου ἔχει τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν Αἴγυπτον, τὴν Λιβύην, τὴν Αἰθιοπίαν• ἐκ δυσμῶν τὴν Ρόδον καὶ ἄλλας νήσους τῆς Λευκῆς Θαλάσσης (Μεσογείου). Εὗρον εἰς τὴν ὡραίαν ταύτην νῆσον πολλοὺς φρονίμους καὶ καλῆς φύσεως ἀνθρώπους καὶ πρὸς τούτοις τοιαύτην φιλοξενίαν, ὥστε ἐπέρασα περίπου δύο ἔτη περιπλανώμενος ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἀσθενήσας πολλὰς φορὰς καὶ ἀναρρώσας μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ».

 Οἱ ἐπισκέψεις Ρώσων περιηγητῶν συνέχισαν καὶ κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ ἐπικυριαρχία ἐπὶ τῆς Κύπρου. Ὁ Κυπριακὸς λαὸς στρεφόταν πάντοτε μὲ ἐλπίδα πρὸς τὴ μεγάλη ὀρθόδοξη χώρα, τὴ Ρωσία, ἐλπίζοντας καὶ ἀναμένοντας τὴ βοήθειά της γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς δυνάστες. Ὁ ἱερομόναχος Μελέτιος, ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Κύπρο μεταξύ του 1793 καὶ 1794, γράφει χαρακτηριστικά: «Ὅταν περνοῦσα ἀπὸ τὴν Κύπρο, μερικοὶ μὲ ρωτοῦσαν: Πότε θἀρθεῖ ἐδῶ ἡ Αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη νὰ μᾶς ἀπαλλάξει, ὅπως ἔκανε στὴν Κριμαία, ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση;»

 Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τῆς Κύπρου ἀπὸ Ρώσους προσκυνητές, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς περιηγητὲς ποὺ διηγοῦνται τὶς περιοδεῖες τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἀνώνυμους πιστούς, ἔχει ἐπιφέρει ἀλληλεπιδράσεις στὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων. Ἡ τιμή, π.χ., τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κυκκώτισας, ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ ἄλλων Κυπρίων Ἁγίων ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἢ ἀκόμα ἡ μετάφραση τῶν Θεολογικῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου στὴ Ρωσική, ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στὴ γνωριμία τῆς τιμῆς αὐτῶν τῶν Κυπρίων Ἁγίων ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία ποὺ υἱοθετεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

 Αὐτό, βέβαια, ἰσχύει καὶ τανάπαλιν, γιὰ τὴν τιμὴ Ἁγίων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅπως ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας, πρόσφατα δὲ ἡ Ἁγία Ματρώνα ἡ ἀόμματη μὲ παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία ἐδῶ στὴ μητροπολιτική μας περιφέρεια.

 Δὲν θὰ κάνουμε ἀναφορὰ στὶς πολιτικὲς σχέσεις τῆς Κύπρου μὲ τὴ Ρωσία. Ἡ Ρωσία, ὡς μεγάλη πολιτικὴ δύναμη, ἀσκοῦσε πάντοτε καὶ συνεχίζει νὰ ἀσκεῖ τὴν ἐπιρροή της στὴν περιοχή, δεδομένης τῆς στρατηγικῆς καὶ γεωπολιτικῆς θέσεως τῆς Κύπρου.

Ἁγιώτατε Πατριάρχη Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας,

 Σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι τὴν ἐμπειρία τῶν προηγούμενων αἰώνων τῆς ἐπισκέψεως Ρώσων προσκυνητῶν στὴ Νῆσο τῶν Ἁγίων τὴν βιώνουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα. Οἱ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας πολυπληθεῖς Ρῶσοι ἐπισκέπτες διακρίνονται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπισκέπτες, γιὰ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν πίστη ποὺ ἐπιδεικνύουν ὁσάκις προσέρχονται στὰ ἅγια προσκυνήματά μας. Τὸ διαπιστώνετε καὶ ἐσεῖς σήμερα ἀπὸ τὴ μεγάλη προσέλευση γιὰ τὴν ὑποδοχή σας Ρώσων παραθεριστῶν.

 Ἡ δική σας ἔλευση, βεβαίως, λαμβάνει ἰδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δὲν πρόκειται γιὰ ἐπίσκεψη ἑνὸς ἁπλοῦ πιστοῦ, ἀλλὰ τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐδῶ παρουσία σας ποὺ ἀποτελεῖ, ἀφ’ ἑνὸς μέν, μεγάλη εὐλογία γιὰ τὸν πολύπαθο Λαό μας, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν μόλις πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἀνασυσταθεῖσα ἀρχαία Ἱερὰ Μητρόπολη Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου, τὴν ὁποία λάμπρυναν μετὰ τὸν Μέγα Ἐπιφάνιο καὶ σειρὰ ἄλλη ἁγίων Ἀρχιερέων, μέχρι τὴν κατάργησή της ἀπὸ τοὺς Λατίνους τὸν 13ο αἰῶνα.

 Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, γιατί εὐαρεστήθηκαν νὰ ἐντάξουν στὸ πρόγραμμα τῆς σύντομης εἰρηνικῆς σας ἐπισκέψεως στὴν Κύπρο τὴν ταπεινὴ Μητροπολιτική μας περιφέρεια.

 Δυστυχῶς, Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Πατριάρχη, οἰακοστρόφε τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ πατρίδα μας συνεχίζει νὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν κατοχὴ μεγάλου τμήματός της ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα, ἕνεκα τῆς γεωπολιτικῆς καὶ στρατηγικῆς σημασίας καὶ θέσεώς της, ὅπως τὴν διεῖδε καὶ τὴν περιέγραψε καὶ ὁ Βασίλειος Μπάρσκυ. Γι’ αὐτὸ καὶ σύγχρονος Τοῦρκος πολιτικός, προδίδοντας τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῆς Τουρκίας, εἶπε ὅτι, ἔστω καὶ ἂν δὲν ὑπῆρχε ἕνας Τοῦρκος κάτοικος στὴν Κύπρο, ἡ Τουρκία ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐδῶ.

 Ἕνεκα τῆς κατοχῆς καὶ τῆς συστηματικῆς τουρκοποιήσεως τῆς ἐπὶ δύο χιλιετίες χριστιανικῆς αὐτῆς γῆς, μὲ ἐγκληματικὸ τρόπο, πολλὰ ἀπὸ τὰ μνημεῖα, τὶς μονὲς καὶ τοὺς ναούς, ποὺ ὁ Μπάρσκυ εἶχε περιγράψει καὶ βρίσκονται στὸ κατεχόμενο τμῆμα τῆς Πατρίδας μας, καταστρέφονται συστηματικά. Δὲν θὰ κάνουμε τὴν ἴδια ἔκκληση πρὸς τὴν Ρωσία, ὅπως πρὶν οἱ Κύπριοι πρὸς τὸν μοναχὸ Μελέτιο, γιατί εἴμαστε βέβαιοι γιὰ τὴν ἀλληλεγγύη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ρωσίας, ὅπως καὶ ἀπὸ ἐσᾶς προσωπικὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία σας στὸ σύνολό της, πρὸς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Πρὸ ὀλίγου, ἀπὸ τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ κατεχόμενου Δήμου Ἀμμοχώστου, εἴδατε ἰδίοις ὄμμασι, τὴν κατεχόμενη πρωτεύουσα τῆς Ἐπαρχίας μας, τὴν πεφιλημένη Ἀμμόχωστο, ποὺ παραμένει βουβὴ ἀπὸ τὸ 1974 καὶ ἀναμένει τὴν ἀναζωογόνησή της μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν νομίμων κατοίκων της. Πρὸ ὀλίγου, ἐπίσης ἀκούσατε ἰδίοις ὠσῖν τὴν κραυγὴ τοῦ πόνου τῶν προσφύγων καὶ τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ἐπιστρέψουν στὶς πατρογονικές τους ἑστίες.

 Θλιβόμεθα θλίψιν μεγάλην γιατί δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς ὁδηγήσουμε οὔτε στὸν ἐγγύτατα εὑρισκόμενο ἀπὸ ἐδῶ ἱερὸ καὶ πανάγιο τάφο τοῦ Ἀποστόλου τῆς Ἐκκλησίας μας Βαρνάβα καὶ στὴν ἱερά του Μονή, οὔτε στὴν περίφημη Βασιλικὴ καὶ τὸν ἱερὸ τάφο  τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου στὴν ἀρχαία Σαλαμῖνα – Κωνσταντία, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὰ ὑπόλοιπα κατεχόμενα ἱερά μας προσκυνήματα. Θλιβόμεθα, γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς ὑποδεχθοῦμε στὴ φυσικὴ ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας, στὴν Ἀμμόχωστο. Δεηθεῖτε, Ἁγιώτατε, αὐτὸ νὰ καταστεῖ δυνατὸ σύντομα σὲ μία ἄλλη σας ἐπίσκεψη.

 Σὲ ἔνδειξη τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν εὐλογία ποὺ μᾶς παρέχετε σήμερα μὲ τὴν παρουσία σας ἐν μέσω τοῦ εὐλογημένου λαοῦ μας, ποὺ μαρτυρεῖ καὶ βεβαιώνει τὴν προσήλωσή του στὴν ἀποστολική του πίστη καὶ γιγαντώνει τὴ θέλησή του νὰ ἀγωνισθεῖ μέχρι τὴν τελική του δικαίωση γιὰ ἐλευθερία καὶ ἐπανένωση τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ἔνδειξη βαθείας ἐκτιμήσεως καὶ σεβασμοῦ τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ ἐμένα τὸν ταπεινό τους ποιμενάρχη, σᾶς προσφέρουμε, Ἁγιώτατε, ὡς σύμβολο ἀναμνήσεως τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεώς σας, τὴν ἱερὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ πρεσβεύει πρὸς τὸν Ἀρχιποίμενα Χριστὸ νὰ σᾶς ἐνδυναμώνει στὸ ἔργο τῆς διακυβερνήσεως καὶ διαποιμάνσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Εὔχεσθε καὶ ἐσεῖς γιὰ τὸν Λαὸ τῆς Κύπρου καὶ τὴν Ἐκκλησία του καὶ δεηθεῖτε γιὰ συντόμευση τοῦ χρόνου τῆς δοκιμασίας του.

Ὡς εὖ παρέστητε.

Официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
9 июня 2012 года

Приветственное слово Митрополита Констанции и Аммохоста Василия

Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл,
Ваше Высокопреосвященство, Митрополит Волоколамский, Иларион.
Ваше Преосвященство, епископ Солнечногорский Сергий,
и другие уважаемые сопровождающие лица Его Святейшества.

Ваше Блаженство, Архиепископ Юстиниан Новый и всего Кипра, Хризостом,
Ваше Высокопреосвященство, митрополит Тамасу и Оринис, Исаия,
Ваше Преосвященство, епископ Карпасии, Христофор,
и другие уважаемые сопровождающие лица Его блаженства.

Всечестные отцы братья и сестры нашей Святой Митрополии.

Почетные члены парламента, мэры и представители муниципалитетов Аммохоста.
Почетные члены Совета, президенты и представители общин нашей митрополии.

Представители общин и организаций по делам беженцев, совет школ и ассоциации родителей.

Почетный начальник полиции Аммохоста, генерал-майор 7 пехотной бригады, начальника пожарной службы Аммохоста.

Уважаемые представители молодежных и образовательных учреждений нашего района. Благочестивые христиане Святой митрополии Констанции – Аммахосто и паломники наших мест.

С чувством невыразимой радости, умиления и бесконечного уважения мы приветствуем сегодня Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его почетное окружение  в нашей Святой Митрополии района Фамагуста.

Добро пожаловать!

Сегодня, Ваше Святейшество, Вы решили пройти по стопам апостола Сына Утешения, основателя  нашей Церкви и мужественного мученика Варнавы. Вы решили пройти путем апостола Павла и евангелиста Марка, которые, согласно Деянием Апостолов, начали  свою проповедь Евангелия на Кипре именно в этой области, древнем городе Саламине, на родине апостолов Варнавы и Марка.

Сегодня с историческим визитом в митрополию Констанции – Аммохостос Вы соединяетесь  с великими святыми Кипрской  Церкви и одним из отцов Церкви Христовой, моим давним предшественником Св. Епифанием, архиепископом Констанции.

Сегодня Вы лично испытываете духовную общность святых, просиявших на «острове святых», как летописец Леонтий Махерас называет Кипр, тех святых, которые стали святыми здесь, и кто сделал это место святым через свою святую жизнь.

Сегодня, спустя более чем тысяча лет евангельская связь, церковная любовь и единство усиливается между древней автокефальной Кипрской Церковью и Святой Русской Церковью.
Сегодня, с визитом на Кипр, Вашего Святейшества, вместе с почетными гостями, а именно, нашими братьями во Христе, митрополитом Илларионом, епископом Сергием и другими священнослужителимя и мирянами, добавляется еще одно драгоценное звено в цепь визитов, начатыми вашими предшественниками, которые совершали паломничества  по стопам святых апостолов. Так же и многие другие гости как церковные и политические деятели, так и простые паломники из Святых Русских земель достигли сегодня наш благословенный «остров святых», чтобы отдать дань уважения к Автокефальной Церкви Кипра.

Я бы хотел повторить то, что уже хорошо известно из истории. При организации паломничества на Святую землю православные христиане из русских земель всегда включали в свой маршрут святую кипрскую землю. Паломники всегда притекали к мощам св. Лазаря в Ларнаке, посещали монастырь Киккос, который будет приветствовать завтра и Ваше Святейшество, монастырь и грабницу св. Апостола Варнавы. С давних пор Кипр отождествляется в сознании русских народов как место святынь христианства, и одновременно с этим являлся местом отдыха после долгого путешествия из Русских земель в Святую землю и обратно.

Помимо этого, русские путешественники, посетившие Кипр, сохранили много ценной информации об истории, культуре, традициях, о людях Кипра, Церкви и ее святых. Эти сведения могли бы быть утеряны, если бы не было отмечены русскими паломниками и путешественниками.

Уже начиная с великого и блестящего византийского периода нашей страны мы можем проследить приход первых русских паломников и путешественников вплоть до смутных исторических моментов нашего острова, такие как венецианский, франкский период, период Османской империи и, наконец, британского колониального господства.

Когда игумен Даниил из Киева посетил Кипр до прибытия на него крестоносцев во времена киевского князя Святополка Изяславича (1093-1113), он писал: «Кипр является островом магнатов, где многие имеют хороший достаток. Остров имеет 42 епархий, но только одну Метрополию, и бесчисленное множество святых. Здесь лежит святой Епифаний, святой Варнава, святой Зинон, святой Трифилиос, епископы, крещеные апостолом Павлом… Этот остров я, недостойный, тоже посетил». Независимо от того, насколько верна эта информация, она дает нам, свидетельства, имеющие важное значение для Кипра в тот исторический период.

Нельзя оставлять без внимания и большое количество гостей Кипра из России в период Франкского и Латинской правления, таких как монаха Зосимы (1419-1421), монаха Варсануфия (1461-1462) и т.д. Я хотел бы заострить ваше внимание на, пожалуй, самом важном русском госте Кипра, Василии Григорьевиче Барском, который не только посещал неоднократно Кипр, но также преподавал латинский язык в греческой школе, которую основал архиепископ Филофуй, (1734-1759) и при содействии архиепископа написал в деталях свои посещения церквей, монастырей и других известных мест в тот период.

Барский  указывает в своих воспоминаниях стратегическую важность географического положения  Кипра. Он писал, среди прочего: «Этот остров находится рядом с большими и известными странами; на востоке и севере есть большая Анатолия, в том числе Аравия, Сирия, Силезии, Каппадокии и другими странами по направлению к Константинополю, на юге есть Иерусалим, Египет, Ливан и Эфиопия, на западе Родос и другие острова Белого моря (Средиземное море). На этом прекрасном острове люди с хорошим характером, добрые и гостеприимные.., так я провел около двух лет, путешествуя здесь и там, заболевал много раз и выздоравливал благодаря помощи Бога».

Русские путешествия продолжались и в течение Османской империи на Кипр. Кипрский народ всегда смотрел с надеждой на большую православную Русскую землю, ожидая  и надеясь на помощь в освобождении от угнетателей. Иеромонах Мелетий, который посетил Кипр между 1793-1794 пишет: «При прохождении через Кипр некоторые люди спрашивали: Когда императрица Екатерина освободить нас, как она сделала в Крыму от порабощения?»

Очевидно, что посещение Кипра русскими паломниками, и не только известными путешественниками, которые описали свой опытом, но и многими неизвестными верующими, имели двойной путь взаимодействия, влияющего на почитание и поклонения святых. Почитание, например, Киккской Божий Матери, святого Лазаря, святого Спиридона и других кипрских святых в Русской Церкви, или перевода богословских трудов святого Епифания на русский язык, в значительной степени передают опыт почитания святых на Кипре, который найдет свои отголоски в Русской Православной Церкви.

Все это, конечно, работает и в обратном направлении с почитанием святых Русской Церкви в Кипрской Церкви, например, святого Серафима Саровского, святого Луки Крымского, и, с недавних пор, святой Матроны Московской, церковный предел которой есть и в нашей митрополии.

Сегодня мы не будем уже говорить о политических отношениях между Россией и Кипром.  Заметим лишь, что Россия как великая политическая власть всегда осуществляла свое влияние на нашу страну из-за ее стратегического и геополитического положения.

Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси,

мы хотели бы заверить Вас, что опыт русского паломничества предыдущих веков на «Остров святых» в настоящее время вновь обретает второе дыхание. Сегодня многочисленные русские гости выделялся из других туристов за их православный дух, их почтительность и веру, с которой они посещают наши святыни. Вы можете видеть это и сегодня своими глазами, какое количество гостей из русских земель присутствуют на этой церемонии.

Ваш визит сегодня, конечно же, визит большой серьёзности и важности, потому что это не просто визит рядового паломник, но визит Предстоятеля Русской Православной Церкви. От имени духовенства и благословенного народа нашей митрополии, мы хотели бы поблагодарить Вас за ваше присутствие здесь, которое для нас, с одной стороны, великое благо для наших пострадавших людей, а с другой стороны, историческое событие для нашей недавно возродившейся Митрополии Константии и Аммохоста, которая освятилась Епифанием Великим и рядом святых иерархов вплоть до ее упразднения латинянами в 13 веке.

Мы также хотели бы поблагодарить Его Блаженство Архиепископа Кипрского и других членов Священного Синода нашей Святой Кипрской Церкви, за включение в программу Вашего визита нашу скромную Метрополию и наш район.

К сожалению, Ваше Святейшество, Святейший Патриарх братской Православной Русской Церкви, наша родина остается пострадавшей от оккупации значительной части своей территории от турецких войск, в силу своего геополитического и стратегического положения, как было предсказано и описано Василием Барским. Вот почему современный турецкий политик отметил истинные цели Турции, когда он заявил, что даже если бы не было турецких жителей Кипра Турция должна остаться здесь.

В связи с оккупацией и систематических «отуречивании»  этой вековой христианской страны, многие памятники, монастыри и церкви, которые описывал Василий Барский, и которые находятся на оккупированной части нашей страны, разрушаются. Мы не будем делать то же обращение к России, как делали киприоты до нас преподобному монаху  Мелетию, потому что мы уверены в политической солидарности руководства России, а также ощущаем личную поддержку  Русской Церкви в борьбе кипрского народа. Несколько минут назад, в Культурном центре Аммохостос, Вы видели своими глазами оккупированную столицу нашего района, нашей любимой Фамагусты, которая молчит с 1974 года и ждет своего восстановления после возвращения его законным гражданам. Несколько минут назад вы также слышали крики и боли беженцев и их желание вернуться в свои дома.

Я также искренне опечален тем, что мы не можем взять Вас к близлежащей святой гробнице и Церкви апостола нашего Варнавы, к его святой обители. Нам очень жаль, что Вы не можете увидеть знаменитую базилику апостола Варнавы,  святую могилу Св. Епифания в древнем Саламине – Констанции, и другие наши святыни, находящиеся на оккупированной территории. Я опечален также тем, что мы не можем приветствовать Вас в надлежащем месте, месте нашей Святой митрополии – в Фамагусте. Пожалуйста, Ваше Святейшество, молитесь, чтобы это могло стать возможным в очередной Ваш визит сюда.

В знак благодарности за благо, которые Вы дали нам сегодня своим присутствием здесь, среди нашего благословенного народа. Народа, который свидетельствует и подтверждает преданность к своей апостольской вере. Народа, который укрепляет волю к борьбе, пока справедливость не победит и воссоединение нашей Родины будет достигнуто. В  знак глубочайшего уважения от благочестивого духовенства нашей Святой Митрополии и от меня лично, мы хотели бы преподнести Вам, Ваше Святейшество, икону Святого Епифания как символ Вашего пребывания здесь. Пусть Святой Епифаний будет ходатайствовать за Вас перед архипастырем Христом, чтобы Он укрепил Вас в вашем непростом труде в управлении Русской Православной Церковью.

Пожалуйста, молитесь, Ваше Святейшество, за народ Кипра и его Церковь, пусть Господь сократит время испытаний и скорби нашей земли.

Добро пожаловать!