Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κύπρου στη Θρονική εορτή του Φαναρίου

Oikpatr 2017 4

 Όπως ἔχει δημοσιοποιηθεί ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν μεταξύ άλλων:

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἡρακλειδίου Ξιούρου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, καί Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου.

Κατ’ αὐτήν, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπέβαλεν  πρὸς τὴν σεπτὴν κορυφὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς εὐχάς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου προκαθημένου αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, κομίζων ἐκ προσώπου αὐτοῦ ἀναμνηστικὸν δῶρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης απήντησεν εὐχαριστών τήν καθ ἡμᾶς Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Κύπρου διὰ τὴν ἀδελφικὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Πρωτοθρονον Ἐκκλησίαν της Κωνσταντίνουπόλεως ἡ ὁποία ἐκφράζεται πάντοτε διὰ μέσου τῆς ἀγαστὴς συνεργασίας εἰς ποικίλας περιπτώσεις θεματων ἄτινα ἀπησχολοὺν τὴν Ὀρθοδοξιαν, ὥς ἐπίσης καὶ τὸν ποιμενάρχη ἡμῶν διὰ τὴν ἀγάπην καὶ ἐκτίμησιν μὲ τὴν ὁποίαν περιβάλλει τὸν θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.