Εορτασμοί Θείας Αναλήψεως-Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Συν. Αγ. Γεωργίου Αχερίτου-Βρυσούλλων

Ανάληψις Αχερίτου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΕΡΙΤΟυ ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

(26-28 Μαΐου 2020) 

Τρίτη πρὸς Τετάρτη, 26-27 Μαΐου

  • 9:00μ.μ.–12:30π.μ. Ἀγρυπνία γιὰ τὴν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα 

Τετάρτη, 27Μαΐου

  • 6:30 μ.μ. Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναλήψεως 

Πέμπτητῆς Ἀναλήψεως, 28 Μαΐου

  • 6:30 – 9:30 π.μ. Ὄρθρος– Ἱερατικὸ συλλείτουργο προϊσταμένουτοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου Ἀρχιμανδρίτη Αὐγουστίνου Κκαρᾶ 
  • 6:30 – 7:15 μ.μ. Παράκληση πρὸς τὴ Θεοτόκο ὑπὲρ ὑγείας ἀσθενῶν

καὶ ὑπὲρ ἐνισχύσεως καὶ φωτισμοῦ τῶν νέων, μαθητῶν καὶ φοιτητῶν 

Σημειώσεις:

  1. Ὁ ναὸς θὰ εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ προσκύνημα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας (ἀπὸ τὶς 6:00 π.μ. μέχρι τὶς 10:00 μ.μ.)
  2. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναλήψεως θὰ διενεργηθεῖ ἀγορὰ μὲ βιβλία καὶ λουλούδια. Τὰ ἔδοσα θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν κατασκευὴ στεγάστρου στὸ παρεκκλήσιο Παναγίας Σουμελᾶ.