skip to Main Content

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος (22 Ιουλίου)

Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή  καταγόταν από τα Μάγδαλα, πόλη που βρίσκεται δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίο (από όπου και η ονομασία «Μαγδαληνή»). Οι γονείς της, ο Σύρος και η Ευχαριστία, ήταν εξαιρετικά ελεήμονες και φιλεύσπλαχνοι. Ζούσαν με φόβο Θεού, τηρούσαν τις εντολές του παλαιού Νόμου (Μωσαϊκού).

Όταν άρχι­σε να μεγαλώνει η Μαρία, δεν θέλησε να ασχοληθεί με τα συνηθισμένα έργα των γυναικών της εποχής, δηλ. να υφαίνει και να γνέθει και να φτιάχνει λαμπρά υφάσμα­τα, αλλά διάλεξε να επιδοθεί στις σπουδές και πήγε κοντά σε διδάσκαλο να μάθη γράμματα. Μελέτησε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως α­γάπησε το Ψαλτήριο και τις Προφητείες. Εντρυφώντας στα βιβλία αυτά, ανίχνευε τις προρρήσεις των Προφητών για την έλευση του Χριστού.

Μετά τον θάνατο των γονέων της, ενώ είχε πλέον κά­θε ελευθερία και εξουσία να περάσει την ζωή της μέ­σα στη ραθυμία, την άνεση και την πολυτέλεια, συνέ­χισε να ζει με μελέτη και προσευχή. Πίστευε ακράδαντα στον Θεό και προτιμούσε την άσκηση και εγκράτεια από την καλοπέραση και ευμάρεια. Με την ε­λεήμονα καρδιά της και την γενναιόδωρη μεγαλοψυ­χία της, άδειαζε τα επίγεια ταμεία της και συγκέντρω­νε στα ουράνια θησαυρούς άφθαρτους και αιώνιους. Διάλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της αγνείας και παρθενίας. Για να διαφύλαξη την καθαρότητα σώμα­τος και ψυχής, απέφευγε τις πολλές συναναστροφές και κοσμικές εκδηλώσεις.

Βλέποντας ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, ο διάβολος, αυτήν την υψηλή, ενάρετη και ένθεη πολιτεία της, την φθόνησε. Όρμησε λοιπόν εναντίον της με όλη του την δύναμη. Την πολιορκεί με τα σκοτεινά και πονηρά μηχανεύματα και τεχνάσματά του και στέλνει επτά πονηρά πνεύματα που την κυριεύουν.

Συνέβη δε να την απαλλάξει ο Κύριος από τα επτά δαιμόνια που την ενοχλούσαν, διότι η αγία πλησίασε τον Δεσπότη και Σωτήρα Ιησού Χριστό με θερμή καρδιά και πίστη. Έτσι θέλοντας τότε να δείξει την ευγνωμοσύνη της η Μαρία για την ευεργεσία αυτή, αφοσιώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στην υπηρεσία του Σωτήρα Χριστού. Έτσι, η Μαρία έγινε μαθήτρια του Κυρίου και Τον διακονούσε. Δυστυχώς από ορισμένους έχει γίνει μεγάλη παρερμη­νεία των περικοπών του ιερού Ευαγγελίου, διό­τι ταύτισαν την αγία Μαρία την Μαγδαληνή με την αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έπλυνε τα πόδια του Κυ­ρίου με τα δάκρυά της και τα άλειψε με μύρο, δείχνοντας έτσι τη συντριβή της, τον σπαραγμό της καρδιάς της, και την μετάνοιά της για τις αμαρτίες της.  μύρα. Το γεγονός αυτό της αλείψεως των ποδών του Κυρίου με μύρο έγινε λίγο πρίν το Πάθος Του και εορτάζεται από την Εκκλησία μας τη Μεγάλη Τετάρτη. Άλλη λοιπόν είναι η αμαρτωλή γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου σε ένδειξη μετάνοιας και άλλη είναι η Μαρία η Μαγδαληνή η Ισαπόστολος, η οποία ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των εβδομήκοντα μαθητών και ήταν μια από τις Μυροφόρες γυναίκες.

Η αγία Μαρία η Μα­γδαληνή υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη Μαθήτρια του Υιού και Λόγου του Θεού, η ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Διακόνισσα του Κυρίου και των Αποστόλων, η εκλεκτή Μυροφόρος, η Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως, η Ισαπόστολος και κήρυκας της πί­στεως. Σ’ αυτήν δόθηκε η χάρις να δει πρώτη μετά την Ανάσταση, μαζί με την Θεοτόκο, τον Αναστάντα Ιη­σού. Αυτή ευαγγελίσθηκε στους Αποστόλους την Ανάσταση του Κυρίου. Μέσα στα ιερά Ευαγγέλια δοξά­ζεται από τους αγίους τέσσερις Ευαγγελιστές, ως πρώ­τη μετά την Θεοτόκον, Μαθήτρια και Μυροφόρος. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας την χαρακτηρίζουν σε­μνή και σοφή παρθένο με ψυχική ωραιότητα. Η α­γία Μαρία η Μαγδαληνή, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, εξακολούθησε να διακονεί στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πήγε στην Έφεσο, κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, οπού και πέθανε. Τάφηκε στην είσοδο της σπηλιάς, όπου αργότερα κοιμήθηκαν οι επτά παίδες στην Έφεσο.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Χριστώ τω δι’ ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα’ όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Back To Top