skip to Main Content

Λόγος Πανιερωτάτου κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Χρίστου Κούλενδρου. (Κυριακή Απόκρεω 7/2/2010)

Λόγος Πανιερ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασιλείου εκφωνηθείς κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Χρίστου Κούλενδρου.

Ιερός Ναός Απ. Πέτρου και Παύλου, Αυγόρου.
Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010.

Η σημερινή Κυριακή μας προετοιμάζει για ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που οπωσδήποτε θα λάβει χώρα. Είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ευαγγελική περικοπή μας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα έλθει και πάλιν ο Ιησούς Χριστός για να κρίνει όλους τους ανθρώπους όλων των Εθνών. Θα έλθει αυτή τη φορά με όλους τους αγίους αγγέλους και όλους τους αγίους, με τη θεϊκή του δόξα και όχι πλέον ως ταπεινός άνθρωπος, όπως κατά την πρώτη ένσαρκη παρουσία του, για να αποδώσει τη δικαιοσύνη, να κρίνει τους ανθρώπους, όπως περιγράφεται με τους λόγους του Κυρίου στην ευαγγελική περικοπή.

Θα διαχωρίσει τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς, όπως ένας ποιμένας διαχωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια και θα καλέσει τους δίκαιους να εισέλθουν στην αιώνια βασιλεία του, τους δε αμαρτωλούς θα τους αποπέμψει στην αιώνια κόλαση και τιμωρία. Το κριτήριο, βάσει του οποίου θα κρίνει ο δικαιοκρίτης Κύριος, είναι το κατά πόσον εφάρμοσαν η όχι την εντολή της αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους.

Η ζωή μας ολόκληρη, είτε επί της γης είτε στον ουρανό, είναι επικεντρωμένη στο γεγονός αυτό, γιατί αυτό που θα συμβεί στους έσχατους χρόνους, δηλαδή στο τέλος της ιστορίας και της ζωής του υλικού κόσμου, νοηματοδοτεί τη ζωή μας στον παρόντα χρόνο και στα έσχατα. Η εικονογραφία της Εκκλησίας, για να αποτυπώσει αυτή την πραγματικότητα, απεικονίζει την έλευση του Ιησού Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία με τη συμβολική εικόνα της Ετοιμασίας του Θρόνου, αλλά, βεβαίως, και με εικόνες της Δευτέρας Παρουσίας. Η Ετοιμασία του Θρόνου συνίσταται στην εικονογραφία από την παράσταση του ουράνιου Θυσιαστηρίου, πάνω στο οποίο τοποθετείται το ιερό Ευαγγέλιο και ο τίμιος Σταυρός του Κυρίου.

Η αγιογραφία δεν αυθαιρετεί με την παράσταση αυτή. Τα ιερά Ευαγγέλια μας λέγουν ότι, πριν την εμφάνιση του Ιησού Χριστού αυτοπροσώπως, θα εμφανισθεί στον ουρανό το «σημείον του Υιού του ανθρώπου» (Μτ. 24:30), δηλαδή ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε, με τη σταυρική θυσία, το όργανο σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Το ουράνιο θυσιαστήριο περιγράφεται από το Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η Ετοιμασία του Θρόνου είναι, με άλλα λόγια, συνδυασμός των τριών σημαντικών γεγονότων και καταστάσεων σχετιζομένων με τον Ιησού Χριστό και από τις οποίες πηγάζει η δική μας σωτηρία, η καθίστανται τα γεγονότα της δικής μας κρίσεως, αναλόγως αν τα αποδεχθήκαμε η αν τα απορρίψαμε, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Σταυρός του και το ιερό Θυσιαστήριό του.

Μέσα στην Εκκλησία το ιερό θυσιαστήριο αποτελεί εικόνα και προτύπωση του ουράνιου θυσιαστηρίου. Στην Αγία Τράπεζα ευρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, το «εσφαγμένον αρνίον», κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έτσι, όταν βρισκόμαστε όλοι εμείς μέσα στο Ναό την ώρα που τελείται η θεία Ευχαριστία, βιώνουμε εκ των προτέρων την εσχατολογική έλευση και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η επί γης Εκκλησία, εμείς δηλαδή, είμαστε ενωμένοι με την ουράνια και θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπως αυτή εικονίζεται στην εικονογραφία των ιερών Ναών. Να θυμηθούμε το αγιογραφικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει: αφ’ ενός μεν, τον Παντοκράτορα Χριστό, δημιουργό, λυτρωτή και κριτή και κεφαλή της Εκκλησίας, τους Αγγέλους, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ιεράρχες και όλους τους Αγίους, η θριαμβεύουσα ουράνια Εκκλησία, αφ’ ετέρου δε, όλους εμάς, κλήρο και λαό, που αποτελούμε τη στρατευομένη επί της γης Εκκλησία.

Αυτό, όμως, που προγευόμαστε τώρα, «εν εσόπτρω και εν αινίγματι», κατά τον Απόστολο Παύλο (Α Κορ. 13:12), θα το βιώσουμε στην πληρότητά του, «πρόσωπον προς πρόσωπον» όταν έλθει ο Κύριος του ουρανού και της γης.

Επομένως, τόσο εδώ πάνω στη γη, όσο και στη μετά θάνατο ζωή έχουμε ως επίκεντρο της όλης υπάρξεως και ζωής μας το ιερό θυσιαστήριο, το επίγειο και το ουράνιο. Άλλωστε, τα δύο θυσιαστήρια είναι μεταξύ τους απόλυτα συνδεδεμένα, γιατί και στο ένα και στο άλλο ευρίσκεται ο Ιησούς Χριστός και προσφέρεται σε όλους μας ως κοινωνία ζωής, σωτηρίας και αγάπης. Αν, όμως, όλη η ευχαριστιακή σύναξη, «το βασίλειον ιεράτευμα», είτε μέσα στο Ναό είτε και στην εσχατολογική της προοπτική, ευρίσκεται ενώπιον του Θυσιαστηρίου, ενώπιον του Θρόνου του Θεού, πολλώ μάλλον οι Ιερείς οι επιτελούντες τας θυσίας υπέρ των αμαρτιών του λαού.

Ο ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει το γεγονός λέγοντας ότι «η ιερωσύνη τελείται μεν επί της γης, τάξιν δε επουρανίων έχει πραγμάτων». Αυτός, επομένως, ο οποίος καλείται να εισέλθει στις τάξεις του ιερού κλήρου, δέχεται την ύψιστη κλήση από τον Θεό να γίνει λειτουργός και του επίγειου και του ουράνιου θυσιαστηρίου. Πολλές φορές οι Μεγάλοι Πατέρες, συναισθανόμενοι το βάρος και την ύψιστη ευθύνη της κλήσεως, γνωρίζοντας τη διαφορά της αγιότητας του Θεού και της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, και πιστεύοντας ότι αυτό αποτελεί προπέτεια και θράσος ενώπιον του Θεού, απέφευγαν να δεχθούν τη χειροτονία σε οποιοδήποτε βαθμό της ιερωσύνης. Γνωρίζουμε, εν τούτοις, πόσο κόσμησαν την ιερωσύνη με το έργο τους και με την αγία βιωτή τους.

Πάντοτε, όμως με την ελπίδα και τη βεβαιότητα της αγάπης και συγκαταβάσεως του Θεού, προσερχόμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη της κλήσεως που μας απευθύνεται.
Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα της θείας συγκαταβάσεως πρόσελθε και εσύ σήμερα, ευλαβέστατε Διάκονε Χρίστο, για να δεχθείς τη χάρη του δευτέρου βαθμού της ιερωσύνης. Το ιερό Ευαγγέλιο, ο τίμιος Σταυρός και το ιερό Θυσιαστήριο, τα τρία αυτά που συνθέτουν την εικόνα της Ετοιμασίας του Θρόνου της Δευτέρας Παρουσίας, ας αποτελέσουν το κέντρο της ιερατικής σου κλήσεως και διακονίας. Το ιερό Ευαγγέλιο για τη διδασκαλία του λόγου του Θεού και της Αποκαλύψεως του Ιησού Χριστού. Τον τίμιο Σταυρό για να σου θυμίζει την κλήση του Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι», γιατί η ιερωσύνη είναι θυσιαστικός αγώνας και σταυρός. Το ιερό θυσιαστήριο, τέλος, για την τέλεση των ιερών Μυστηρίων, που καθιστούν φανερή τη Βασιλεία του Θεού εντός του κόσμου και της ιστορίας και οδηγούν τους ανθρώπους στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι ευχές όλων, των ιερέων και διακόνων, των οικείων σου και όλου του λαού του Θεού θα σε συνοδεύουν σ’ αυτή σου την πορεία, αλλά και η χάρη του αγίου και τελεταρχικού Πνεύματος θα σε ικανώσει για να ανταποκριθείς στην κλήση που σου απευθύνει αυτή τη στιγμή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Back To Top