skip to Main Content

Χαιρετισμός εκ μέρους της Α.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου

Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος

Ἀποτελεῖ γιά μένα ἰδιαιτέρα τιμή καί χαρά τό γεγονός ὅτι ἔχω προσκληθεῖ ὡς ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο καί κάτ΄ἐπέκταση ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου νά παραστῶ στήν τελετή ἔναρξης τοῦ Ε΄ Διεθνοῦς Συνέδριο τῆς Κυπριακῆς Ἁγιολογίας. Μεταφέρω τά θερμά συγχαρητήρια τοῦ Μακαριωτάτου πρός τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο καί τούς πολύτιμους συνεργάτες του γιά τή διοργάνωση τοῦ παρόντος Συνεδρίου, καί συνάμα τίς εὐχές του γιά ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.

Εἶχα τήν ἀγαθή εὐκαιρία νά παρακολουθήσω καί τά προηγούμενα συνέδρια, ἀλλά τό σημερινό ἀποτελεῖ τήν κορύφωση τῆς σειρᾶς αὐτῆς τῶν Ἁγιολογικῶν Συνεδρίων πού ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας ὀργανώνει, καθότι εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ὁποία  διαδραμάτισε ἕνα σπουδαῖο πρωταγωνιστικό καί μοναδικό ρόλο στή φιλάνθρωπο γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἡ Κύπρος, ἡ ὁποία δέχθηκε μέ πολλή εὐλάβεια τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀναμφίβολα ἀπέδωσε καί τή δέουσα τιμή πρός τή Θεοτόκο, διότι ἀντιλήφθηκε ἀκριβῶς αὐτό τόν ἰδιάζοντα ρόλο της στό φιλάνθρωπο ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἀπόρροια αὐτῆς τῆς εὐλαβείας εἶναι τά πολλά μοναστήρια πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, οἱ πολλές θαυματουργές καί ἱερές εἰκόνες πού κοσμοῦν καί ἀποτελοῦν ἀντικείμενο προσκύνησης καί ἐνίσχυσης τῶν πιστῶν. Μεταξύ αὐτῶν θά ἤθελα νά ἀναφέρω καί ἕνα μετόχιο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Παναγία τήν Ἀψιδιώτισσα τό ὁποῖο δυστυχῶς βρίσκεται στήν κατεχόμενη περιοχή, πού βουβή παραμένει λόγω τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς καί ἀναμένει τήν ἐπαναλειτουργία της ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ Θεοτόκος ἀξιώσει τόν τόπο αὐτό νά ἐλευθερωθεῖ.

Παράλληλα θά ἤθελα νά τονίσω ὅτι, ἡ εὐλάβεια τῆς Παναγίας μας στή νῆσο Κύπρο καί ἡ τιμή πρός τήν Θεοτόκο συνδέεται καί μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, τήν Ἁγία Γῆ, στήν ὁποία ἡ Παναγία γεννήθηκε, ἔζησε, ἐκεῖ ἐτάφη καί ἀπό ἐκεῖ μετέστη στούς οὐρανούς.

Οἱ προσκυνηματικές θεωρίες, οἱ ὁποῖες διά μέσου τῶν αἰώνων εἶχαν ἑλκύσει πολλούς εὐλαβεῖς Κυπρίους Χριστιανούς νά συμμετάσχουν σέ αὐτές, δημιούργησαν καί μία γέφυρα δυνατή, ὄχι μόνο συναισθηματική ἀλλά βαθιά θρησκευτική καί μετέφεραν ἐδῶ στήν Κύπρο παρά πολλές ἀπό τίς παραδόσεις καί ἀπό τή λειτουργική ζωή πού ἀφοροῦσε στήν Παναγία μας.

Γι’ αὐτό καί ἡ τιμή τῆς Θεοτόκου ἐδῶ στήν Κύπρο, ὅπως σωστά προανέφερε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν ἱστορική ἐξέλιξή της στούς Ἁγίους Τόπους καί τά πανάγια προσκυνήματα πού ὑπάρχουν ἐκεῖ, ὅπως εἶναι τό μέρος τοῦ γενεθλίου τῆς Παναγίας μας, τό μέρος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ὁπωσδήποτε ἀπό τό θεομητορικό της μνῆμα.

Καταλήγοντας ἐκφράζω τά συγχαρητήριά μου πρός τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο ὡς τόν ἐμπνευσμένο διοργανωτή τῆς σειρᾶς αὐτῆς τῶν ἁγιολογικῶν συνεδρίων. Παράλληλα ἐπιθυμῶ νά ἀπευθύνω τά συγχαρητήριά μου ἐπί τῇ ἑξηκοστῇ ἐπετείῳ του ὡς κληρικοῦ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί νά τοῦ δίνει ὁ Κύριος δύναμη νά ἐκπληρώνει κάθε ἀγαθή καί φιλόθεη προαίρεσή του.

Back To Top