skip to Main Content

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Γιώργου Ιακώβου στα εγκαίνια της Έκθεσης Βιβλίου (26-10-2012)

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Γιώργου Ιακώβου στα εγκαίνια από την Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου της «2ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Κύπρου»

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου,
Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Η ανάληψη, από την Κυπριακή Δημοκρατία, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, η πιο σημαντική, ενδεχομένως, μετά από την ίδρυση του Κυπριακού κράτους και την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.  Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. αποτελεί θεσμικό καθήκον, αλλά και προνόμιο: μας θέτει μπροστά σε πολλές ευθύνες, αλλά παράλληλα μας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε την αξία μας, εδραιώνοντας την Κύπρο σαν αξιόπιστο και εποικοδομητικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η επιτυχής άσκησης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας θα δημιουργήσει για την Κύπρο ένα σημαντικό πολιτικό και στρατηγικό αποθεματικό, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χώρα μας ανέλαβε την εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε μια χρονική συγκυρία σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη, που είναι ένα μέρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες σε τομείς πέραν της οικονομίας.  Πολλές κοινωνίες βρίσκονται ήδη σε αναταραχή.  Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον έχει κλονισθεί.

Σε τέτοιες περιόδους κρίσεων, καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη για μια πιο αλληλέγγυα και αποτελεσματική Ένωση, μια Ένωση που νοιάζεται για τους πολίτες της.  Γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. είναι η πρόοδος προς «Μια καλύτερη Ευρώπη», μια Ευρώπη με πιο ανθρώπινο πρόσωπο.  Η Κυπριακή Προεδρία αφουγκράζεται τους πολίτες της Ηπείρου και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπόσχονται να καταβάλουν το άπαν των δυνάμεών τους για μια Ένωση που μπορεί να διασφαλίσει, όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών.

Η εφαρμογή μέτρων λιτότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι αναγκαίο, αλλά είναι επιτακτικό να ληφθούν μέτρα ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς και δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους μας.

Ταυτόχρονα, πρωτοστατούμε να μην οδηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωστρέφεια.  Η οικονομική κρίση ανέδειξε ακριβώς αυτό: ότι δεν είμαστε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, και ότι οι διεθνείς εξελίξεις, και ιδιαίτερα οι εξελίξεις στην ευρύτερη μας «γειτονιά» μας επηρεάζουν άμεσα.  Γι’ αυτό και μέσα στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας περιλαμβάνεται η πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε. σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η βελτίωση των σχέσεων με τις χώρες της νότια γειτονίας, καθώς και η προώθηση των αναπτυξιακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάση όλων μας των προσπαθειών είναι οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ισότητα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου.  Καθήκον της χώρας που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. είναι να ενεργεί ως «έντιμος διαμεσολαβητής» διευκολύνοντας την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.  Έχουμε έτσι την ευκαιρία να αποδείξουμε στους εταίρους μας, τη βαθιά μας προσήλωση στις αρχές αυτές, σαν μέρος των προσόντων μας στις προσπάθειές μας για λύση του Κυπριακού.

Για την Προεδρία αυτή προετοιμαστήκαμε εντατικά.  Η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου Ε.Ε. είναι επιδίωξη και στόχος της Κυβέρνησης, αλλά και ολόκληρης της πολιτείας, των δήμων και των κοινοτήτων, των πολιτών της Κύπρου και της Εκκλησίας.

Έχουμε ήδη διανύσει σχεδόν τα 2/3 του προσδιορισμένου χρόνου της Προεδρίας μας και με τη βοήθεια και καθοδήγηση της Κυπριακής Προεδρίας έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε πολλά θέματα π.χ. την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, την προώθηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.  Τα άτυπα Συμβούλια Υπουργών, αλλά και άλλων συναντήσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στέφθηκαν με επιτυχία.  Χαρακτηριστική ήταν η επιτυχία της Υπουργικής Διάσκεψης για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, που έλαβε χώρα στη Λεμεσό, στην παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόσο, και είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Λεμεσού» για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε.  Στις Βρυξέλλες, οι λειτουργοί της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου και ένας μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, από όλα τα Υπουργεία, προεδρεύουν των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών του Συμβουλίου, και χειρίζονται ευαίσθητα θέματα, και καθοδηγούν τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών μείζονος σημασίας, συγκεράζοντας ιδέες και απόψεις των μελών και οδηγώντας τους εταίρους μας στην ομοφωνία.  Παραμένουν όμως δύσκολα θέματα για ομοφωνία, τα θέματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ένα θέμα που ταλάνισε πολλά Συμβούλια και Προεδρίες.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια και δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ε.Ε., αλλά και πολιτικών προσωπικοτήτων άλλων κρατών μελών, καταδεικνύουν ότι οι κόποι μας ευοδώνονται.  Η Κύπρος, καταφέρνει να ανταποκριθεί επάξια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη της Προεδρίας:  Να είναι δηλαδή ένας αξιόπιστος εταίρος, ένα κράτος που τιμά την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση.  Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα φέρουμε σε πέρας και τα δύσκολα και ακανθώδη, που μας περιμένουν.

Θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι η συνδρομή της Εκκλησίας στην προβολή και προώθηση της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. είναι σημαντική.  Κατόπιν πρωτοβουλίας, και με την ευγενή χρηματοδότηση της Αρχιεπισκοπής, διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, εκδηλώσεις οι οποίες προβάλλουν την Κύπρο και τον πολιτισμό της στο εξωτερικό, σε στενή συνεργασία με τις Διπλωματικές μας Αποστολές.  Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στο Παρίσι, στη Βιέννη, τη Θεσσαλονίκη, το Βατικανό και το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, τις Βρυξέλλες, Μόσχα και Σόφια.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. αποτελεί μια ιστορική περίοδο για τη χώρα μας – μια στιγμή περηφάνιας για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το ότι πέρασε μέσα από προδοσίες και πολέμους, παρά το ότι υπέστη την καταστροφή και τον όλεθρο της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, επέζησε και σήμερα βρίσκεται στο πηδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναλαμβάνει τις ευθύνες, αλλά και τις αρμοδιότητές της.  Εργαζόμαστε για μια αποτελεσματική και επιτυχημένη Προεδρία, η οποία ενισχύει το κύρος της Κύπρου διεθνώς, και μας κάνει όλους περήφανους.

Ευχαριστώ. 

Back To Top