(ἐντός τῆς πόλεως ῾Αγίας Νάπας). Εὑρίσκεται ὑπό τήν διοίκησιν τῆς ῾Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-᾿Αμμοχώστου.

Πανηγυρίζει τήν 8ην Σεπτεμβρίου.

᾿Εφημέριοι· ᾿Εκ της ῾Ιεράς Μητροπόλεως.

‘Υπεύθυνος: Διακ. Χαρίτων Θεοδώρου (τηλ.: 99274036)

Τηλέφωνα Ιεράς Μονής/Telephone of Holy Monastery/Телефон Монастырь

Τηλέφωνο/Telephone/Телефон1: (00357) 23722584.
Τηλέφωνο/Telephone/Телефон2: (00357) 23721785.
Τηλεομοιότυπο/Fax/Факс: (00357) 23721284.