(ἐντός τῆς πόλεως Ἁγίας Νάπας). Εὑρίσκεται ὑπό τήν διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου.

‘Υπό τήν ὑψηλήν ἐποπτίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου.

Ὑπεύθυνοι κληρικοί:
Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς

Πρεσβύτεροι: Πρωθ. Δανιήλ Ἄγκελ, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς καί Πρεσβ. Βαρνάβας Συμεώνοφ
Διάκονοι: Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου
                  Χαρίτων Θεοδώρου

Ἕδρα Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας  ΄΄ Ἅγιος Επιφάνιος ΄΄.

᾿Εφημέριοι· ᾿Εκ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Πανηγυρίζει τήν 8ην Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνα Ιεράς Μονής/Telephone of Holy Monastery/Телефон Монастырь

Τηλέφωνο/Telephone/Телефон1: (00357) 23722584.
Τηλέφωνο/Telephone/Телефон2: (00357) 23721785.
Τηλεομοιότυπο/Fax/Факс: (00357) 23721284.