Γύψου. ῾Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι: Ἰάκωβος Χατζιήκκος (Τηλ. 99681410), Τάκης Παναγή, Ἰάκωβος Σαρρής καί Σάββας Χατζήκκος.