Συνοικισμός Ἄχνας. Ἱερός Ναός Παναγίας Τραχιᾶς. Διεύθυνση:5523 Δασάκι Ἄχνας. 

Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (τηλ.: 24723871).  Ψάλτες: Θεοδόσης Κυριάκου καί Μιχάλης Ἀναστασίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος, Πρόεδρος, Χριστάκης Μουσκοβίας, Κυριάκος Ἠλία-Σταυρῆ, Μάρκος Μάρκου καί Μαρῖνος Μάρκου.