Συνοικισμός Παραλιμνίου. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας. Διεύθυνση: Τ.Θ. 33822, 5318 Παραλίμνι. τηλ.: 23821958, τηλεομ.: 23829058. 

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810), Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου (τηλ.: 23741963) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ (τηλ.: 97608941). Ψάλτες: Χρῖστος Ψάλτης, Ἄρχων Ὑμνῳδός τῆς Μ.τ.Χ.Ε καί Μᾶρκος Κουννές. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρόεδρος, Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ, Σολωμός Καούλλας, Παναγιώτης Πούρτου, Πέτρος Γεωργίου, Ἀντώνης Ἀντωνίου, Γεώργιος Δημητρίου, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Μαρία Παφίτη καί Ζουβάνης Κουζαλής.