Φήμη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου

Βασιλείου τοῦ Πανιερωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Προέδρου Ἀμμοχώστου, ἡμῶν  δέ Πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη.