Φήμη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασιλείου

Βασιλείου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Προέδρου Ἀμμοχώστου, ἡμῶν  δε Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.