Απόστολος Θωμάς (6 Οκτωβρίου)

Apostolos Thomas

Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή του και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Όταν ο Ιησούς τον κάλεσε να τον ακολουθήσει, εκείνος εγκατέλειψε το επάγγελμά του αμέσως.

Ήταν από τους ένθερμους μαθητές, όμως μετά την ανάσταση ολιγοπίστησε και δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Πίστεψε μόνο όταν ψηλάφισε στα χέρια Του τα σημάδια της στάυρωσης, στη δεύτερη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές μετά την ανάσταση Του.

Η παράδοση αναφέρει ότι μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, στους Μήδους και στους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθηκε από το βασιλιά Μισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι’Αυτόν.

Η  μνήμη του Αγίου Θωμά εορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου.