Ευαγγελιστού Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λκ. ι’ 16-21 (18-10-2020)

Evangelistis Loukas

Παρασκευής Παναγή, θεολόγου

Πρωτότυπο Κείμενο

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· ῾Ο ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει· καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν, ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. ῾Υπέστρεψαν δὲ οἱ Ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐθεῴρουν τὸν Σατανᾶν, ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδοὺ, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ· καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον, ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ᾿Εν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Νεοελληνική Απόδοση

Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα· όποιος απορρίπτει εσάς, απορ­ρίπτει εμένα· κι όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που μ’ έστειλε». Όταν γύρισαν πίσω οι εβδομήντα μαθητές, έλεγαν γεμάτοι χα­ρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούν όταν τα προ­στάζουμε στο όνομά σου». Κι ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει το σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς, και να κυριαρχείτε πάνω σ’ όλη τη δύναμη του εχθρού· τίποτε δε θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούν τα δαιμονικά πνεύματα· μάλλον να χαίρεστε που το ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλλίαση, και είπε: «Σ’ ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες».

Σχολιασμός

Στις 18 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου και  Ευαγγελιστή Λουκά , του πιστού και ακούραστου εργάτη του Ευαγγελίου.  Όταν η μνήμη του Ευαγγελιστή συμπέσει ημέρα Κυριακή, στη θεία λειτουργία διαβάζεται η ευαγγελική περικοπή της εορτής (Λουκ. 10: 16-21).

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν ελληνικής καταγωγής,  γιατρός στο επάγγελμα. Ο Απόστολος Λουκάς είναι ο συγγραφέας του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, αλλά και των Πράξεων των Αποστόλων. Επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ζωγράφος και σε αυτόν αποδίδονται και οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου.  Έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου στην διάδοση του Λόγου του Κυρίου. Ο Λουκάς συνόδευσε τον Παύλο κατά τις περιοδείες του σε πολλές  περιοχές. Μετά τον θάνατό του αποστόλου Παύλου συνέχισε το έργο του κηρύγματος. Κατέληξε στη Θήβα της Βοιωτίας όπου και εκοιμήθη οσιακώς σε ηλικία ογδόντα ετών.

Η ευαγγελική περικοπή της εορτής του Ευαγγελιστή Λουκά αναφέρεται στο έργο των εβδομήκοντα αποστόλων, στη χορεία των οποίων ανήκε και ο ίδιος. Η περικοπή τελειώνει με μία δοξολογική προσευχή του Ιησού προς τον Θεό Πατέρα: «Ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου». Δηλαδή «Σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες τις υψηλές αυτές αλήθειες της πίστεως από εκείνους που θεωρούνται σοφοί και συνετοί, και τις φανέρωσες σε απλοϊκούς και αγράμματους ανθρώπους, τους μαθητές μου, που φαίνονται σαν νήπια σε σχέση με τους σοφούς του κόσμου». Η δοξολογία αυτή του Κυρίου φανερώνει τη μεγάλη ευαρέσκειά του για τον ζήλο και την αφοσίωση των αποστόλων στο έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ανέλαβε με ενθουσιασμό το έργο της διάδοσης του Λόγου του Κυρίου. Το έργο αυτό έγινε με κόπο, επιμονή και με θυσιαστικό πνεύμα. Με τον ίδιο τρόπο καλεί σήμερα και όλους εμάς ο Ευαγγελιστής να αγωνιστούμε για την πιστή μας και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ευαγγέλιο είναι η εντολή, η παράκληση  του Θεού δια του Χριστού με τους ανθρώπους.

Οι δύο Διαθήκες και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη συνδέονται με αίμα. Η Παλαιά Διαθήκη την οποία σύναψε ο Θεός με τον λαό του με τον ραντισμό απο τα θυσιασθέντα ζώα και με το γεύμα που παράθεσε ο Θεός στον Μωυσή στον Ααρών και τους εβδομήκοντα πρεσβυτέρους. Το ίδιο έγινε και με την Καινή Διαθήκη, η οποία επιβεβαιώθηκε με τον Μυστικό Δείπνο και το αίμα του Υιού του Θεού.

Τηρώντας τις εντολές που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου .Οι εντολές δίδονται στον άνθρωπο απο την τέλεια αγάπη του Θεού στο άνθρωπο για να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Την ένωση του ανθρώπου με το δημιουργό του. Η ζωή χωρίς Θεό χωρίς μετάνοια δεν αντέχεται. Αντιθέτως τηρώντας τις εντολές, όπως λέει η ευαγγελική περικοπή είναι και ο λόγος που ο άνθρωπος  θα σωθεί. Χρειάζεται αγώνας και θυσία ο δρόμος της σωτηρίας. Τον αγώνα του Ευαγγελιστή Λουκά καλούμαστε σήμερα και εμείς να μιμηθούμε μελετώντας τον λόγο του Κυρίου και τηρώντας της εντολές Του.